| Autor: redakcja1

Rynek drobiu w latach 2014-2024

Eksperci KE w najnowszym raporcie przestawiającym perspektywy średniookresowe dla sektora rolnego „Medium-term prospects for EU agricultural markets and income 2014-2024” podkreślają, że drób będzie najszybciej rozwijającym się segmentem sektora mięsnego. W związku z tym, produkcja i spożycie drobiu w latach 2014-2024 zwiększy się o 7 proc. Ta dynamika jest jednak mniejsza niż w ostatnich pięciu latach, kiedy produkcja wzrosła o 11 proc.

Rynek drobiu w latach 2014-2024

Rynek drobiu w UE

Jak podkreślają eksperci Banku BGŻ stałe zainteresowanie drobiem związane jest z relatywnie niską ceną w odniesieniu do pozostałych gatunków mięsa, z uwagi na lepszą konwersją paszy na kg przyrostu mięsa i stosunkowo krótkim procesem produkcji. Konsumenci postrzegają to mięso jako zdrowe i proste do przygotowania. Nie występują także ograniczenia związane z normami religijnymi.

Czynniki te powodują, że na rynku unijnym wzrasta systematycznie konsumpcja mięsa drobiowego, kosztem wieprzowiny. Ten proces jest widoczny zarówno w państwach starej piętnastki, jak i w nowych krajach członkowskich. Jak wynika z prognoz KE będzie on również występował w następnej dekadzie, kiedy to średnie spożycie mięsa drobiowego w UE ma zwiększyć się o 5 proc. do poziomu 22,8 kg na osobę w roku.

Widząc wzrastający popyt, producenci mięsa drobiowego w UE decydują się często na zwiększenie mocy przerobowych. Jest to szczególnie widoczne w nowych krajach członkowskich, gdzie w latach 2014-2024 zdaniem ekspertów KE, wolumen produkcji drobiu powinien wzrosnąć o 11 proc. Będzie on napędzany przede wszystkim przez Węgry, Polskę i Rumunię. Natomiast produkcja w starych państwach członkowskich powinna wzrosnąć w omawianym czasie o 6 proc. Tu czołowymi graczami pozostaną Francja, Wielka Brytania, Niemcy oraz Holandia.

Rynek drobiu w Polsce

Według IERiGŻ, Polska ze wzrostem produkcji w 2014 r. na poziomie 10 proc. i kontyngentem produkcji 1,825 mln t wyłania się jako jeden z największych graczy na rynku UE. Z jednej strony, wynika to z dużego popytu na mięso drobiowe w kraju w granicy 26,9 kg na osobę w obrębie roku. Z drugiej strony, polscy producenci drobiu systematycznie wzmacniają swoją pozycję na rynku wspólnotowym, gdzie trafia ponad 34 proc. produkcji drobiu.

W opinii ekspertów Banku BGŻ perspektywy rozwoju dla polskich producentów drobiu w kolejnych dziesięciu latach są zdecydowanie korzystne. Chociaż wraz ze stopniowy nasycaniem się rynku zachodnioeuropejskiego, zwyżka polskiego wywozu drobiu na unijny rynek może słabnąć.Tagi:
źródło: