| Autor: redakcja1

Sytuacja cenowa na rynku drobiu w Polsce w 2013 r.

Przeciętne ceny zbytu tuszek kurcząt były w styczniu 2014 r. o 2,6% mniejsze, a indyków o 4,6% większe niż przed rokiem. Ceny detaliczne kurcząt patroszonych zmalały średnio w 2013 r. o 0,3% w relacji do poprzedniego roku – poinformował Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Sytuacja cenowa na rynku drobiu w Polsce w 2013 r.
W związku z tym, konsumpcja mięsa drobiowego na jedną osobę w gospodarstwach domowych zmalała w ciągu pierwszych trzech kwartałach o 1,3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a spożycie wędlin drobiowych spadło o 5%. W trzecim kwartale, konsumpcja wędlin drobiowych była podobna jak w drugim, ale mięsa zwiększyła się o 0,7%. taki stan rzeczy wynika z wysokich cen detalicznych drobiu, który mimo że pozostał najtańszym rodzajem mięsa, stosunkowo podrożał wobec wieprzowiny i wołowiny.
 
Zdaniem eksperta z IERiGŻ, drogim paszom towarzyszyły stosunkowo wysokie ceny skupu żywca drobiowego. Przeciętna roczna cena skupu kurcząt była w 2013 r. większa o 1,1% niż przed rokiem, a indyków aż o 7,7%. Relacja cen żywiec/pasza, która średnio w 2012 r. wynosiła w chowie kurcząt 2,64, zmalała w 2013 r. do 2,63.
 
W styczniu 2014 r. ceny skupu kurcząt były mniejsze o 0,3% wobec poprzedniego miesiąca i o 6% w stosunku do stycznia 2013 r. Relacja cen żywiec/pasza była podobna jak przed miesiącem, ale nieco niższa niż przed rokiem.
 
Jak podaje Grzegorz Dybowski, opłacalność produkcji kurcząt minimalnie pogorszyła się. Ceny płacone producentom żywca za indyki były odpowiednio o 0,7% mniejsze w ujęciu miesięcznym i o 7,6% większe w obrębie roku. Na rynku indyków, relacja cen żywiec/pasza wynosiła 4,40 i znacznie przewyższała próg opłacalności. Rentowność chowu indyków była wysoka.
 
Natomiast relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim w grudniu 2013 r. poprawiły się w odniesieniu do grudnia poprzedniego roku. Przeciętne ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 48,2% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Średnia cena unijna była mniejsza o 1,4% niż przed rokiem, a cena polska o 2,4%.
 
W aktualnym Rynku Rolnym czytamy, że ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Niemczech wzrosły w tym czasie o ok. 4% w ujęciu rocznym, a we Francji były o 2,2% mniejsze. W Holandii ceny sprzedaży mięsa drobiowego wzrosły 7,1%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!