| Autor: redakcja11

Tempo wzrostu wywozu drobiu osłabiło się

Polski eksport drobiu od lat systematycznie rośnie, natomiast w pierwszej połowie 2016 r. tempo wzrostu wywozu osłabiło się. Wolumen sprzedaży żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu zwiększył się o 15% do 531 tys. ton, lecz jego wartość wzrosła tylko o 7% do 988 mln EUR.

Tempo wzrostu wywozu drobiu osłabiło się

FAMMU/FAPA podaje, że w pierwszym półroczu 2015 r. dynamika wzrostu wpływów z eksportu była znacznie wyższa i wyniosła 22%. Dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem i przetworami drobiu w pierwszych sześciu miesiącach br. ukształtowało się na poziomie ok. 863 mln EUR i było o 8% wyższe w skali roku. Średnia jednostkowa wartość wywozu spadła o 6,2% do 1,86 EUR/kg. Wpływ na to miało zmniejszenie cen drobiu na rynku światowym na skutek nadpodaży. Znaczący udział w sprzedaży na rynki zagraniczne miało mięso i podroby drobiowe, wolumen wysyłek zwyżkował w ciągu roku o 16% do ok. 468 tys. ton, a wartość o 8% do 826 mln EUR. Nieznacznie wyższe wpływy niż przed rokiem otrzymano z wywozu przetworów drobiowych (+1% do 113 mln EUR).

 

Kluczowymi odbiorcami polskiego mięsa i przetworów z drobiu były tradycyjnie państwa UE, a wśród nich dominowały Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia i Czechy. Z kolei głównymi rynkami zbytu z grona krajów trzecich były Hongkong, Chiny, Benin i Ukraina. Na rynek azjatycki dostarczano w szczególności mrożone elementy kurcząt i indyków: skrzydła, nogi i podudzia. Bardzo dobry rezultat uzyskano w eksporcie żywca drobiu, którego wartość wzrosła o 19% do 45 mln EUR. W handlu żywcem drobiu od lat obserwuje się jednak ujemne saldo (-30 mln EUR w pierwszej połowie br.). Niemcy pozostały największym odbiorcą żywego drobiu z Polski, tak jak Ukraina, Czechy, Rosja i Białoruś.

 

Wielkość polskiego importu sektora drobiu w pierwszej połowie 2016 r. była 73,6 tys. ton i tym samym jest o 3% wyższa niż rok wcześniej, natomiast wartość zwiększyła się o 6% do 125,2 mln EUR. Analizując strukturę przywozu dominował żywiec drobiowy, a wolumen i wartość dostaw nie uległy zmianie w ciągu roku (49,9 tys. ton za 75,3 mln EUR). Istotnymi dostawcami żywca drobiowego do Polski były Niemcy, Holandia, Czechy i Słowacja. Wielkość przywozu mięsa drobiowego zwyżkowała o 5% do 18,2 tys. ton, a jego wartość o 24% do 36 mln EUR. Natomiast najwyższa wartość zakupów mięsa drobiu pochodziła ze Słowacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Przywóz przetworów drobiowych do Polski zwiększył się o 16% do 4,1 tys. ton, a wartość o 2% do 13,2 mln EUR. Tagi:
źródło: