| Autor: redakcja1

UE znosi zakaz przywozu drobiu z Ukrainy

Unia Europejska zniosła tymczasowy zakaz importu ukraińskiego drobiu, wprowadzony w grudniu 2016 r. w związku z przypadkiem ptasiej grypy w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy.

UE znosi zakaz przywozu drobiu z Ukrainy

Import drobiu z Ukrainy

Tamtejsze służby weterynaryjne przekazały do Komisji Europejskiej informacje odnośnie sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach podjętych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Na podstawie analizy tych informacji oraz gwarancji przedstawionych przez Ukrainę Komisja stwierdziła, że do wyeliminowania ryzyka związanego z przywozem drobiu i produktów drobiowych z Ukrainy wystarczy, by ograniczenia odnosiły się tylko obszaru dotkniętego ptasią grypą.
 
W dniu 4 lutego br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr 2017/193 zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia WE nr 798/2008 w obrębie wpisów odnośnie Ukrainy w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie niektórych towarów do Unii względem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jednocześnie Ukraina zobowiązała się do uznawania środków regionalizacji stosowanych w związku z ptasią grypą na terytorium UE.
 
Znaczenie rynku UE dla ukraińskiego eksportu drobiu i jaj sukcesywnie wzrasta. Ukraina korzysta z bezcłowych kontyngentów na dostawy do UE m.in. 36 tys. ton mięsa i podrobów z drobiu. Według FAMMU/FAPA, od stycznia do listopada 2016 r. na rynek unijny przywieziono 37,3 tys. ton mięsa drobiu i produktów drobiowych z Ukrainy, w tym 35 tys. ton mięsa kurcząt, prawie o jedną trzecią więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Ukraina jest też istotnym rynkiem zbytu dla unijnego drobiu. W analizowanym okresie dostarczono na ten rynek 79,4 tys. ton produktów drobiowych z UE, prawie o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. W wywozie przeważało mięso kurcząt - 68 tys. ton, przede wszystkim mrożone elementy bez kości.


Tagi:
źródło: