| Autor: mikolaj

W 2014 roku wzrośnie światowy eksport mięsa kurcząt brojlerów

W 2014 roku po raz kolejny zwiększy się światowy eksport mięsa kurcząt brojlerów. Według danych USDA w całym br. wzrośnie on o 5% w skali roku do poziomu ok. 10,7 mln t.

W 2014 roku wzrośnie światowy eksport mięsa kurcząt brojlerów

Eksport kurcząt brojlerów

Globalny rynek kurcząt jest zdominowany przez trzech graczy, tj. Brazylię, USA oraz UE z łącznym 75-proc. udziałem w światowym eksporcie (odpowiednio 34%, 32% oraz 10%). Warto podkreślić, że w ostatnich latach Brazylia i USA systematycznie zwiększały produkcję. Niemniej w br. obserwujemy umiarkowane tendencje wzrostowe na poziomie ok. 2%. Co ciekawe, sprzedaż za granicą rozwija się bardziej dynamicznie, o 3% w br. Odmienne tendencje przeważają na rynku UE, gdzie USDA prognozuje 1-procentowy spadek eksportu w br. do poziomu 1 mln t.

Oprócz powyżej wymienionych głównych graczy, rośnie również rola Tajlandii, Turcji, oraz Argentyny, które łącznie posiadają 9-proc. udział w światowym eksporcie mięsa kurcząt brojlerów. Jak podaje USDA eksport z tych rynków w br. powinien zwiększyć się o 18%. Jednocześnie produkcja w tym regionie w analizowanym okresie powinna wzrosnąć o 3%.

Zdaniem analityków Banku BGŻ na rynku obserwuje się dynamiczny wzrost eksportu, który jest siłą napędową dla produkcji. Dotyczy to zarówno największych graczy na rynku, jak również rosnących rynków eksportowych.


Tagi:
źródło: