| Autor: redakcja1

Większe ceny drobiu

Ceny zbytu kurcząt patroszonych otrzymywane przez zakłady przemysłu drobiarskiego były we wrześniu 2018 r. o 6,7% większe niż przed miesiącem.

Większe ceny drobiu
W porównaniu z wrześniem 2017 r. ich poziom był wyższy o 18,4%. Średnia cena zbytu indyków była o 7,3% większa w skali miesiąca i o 5,2% niż we wrześniu poprzedniego roku. Udział ceny skupu kurcząt rzeźnych w cenie zbytu tuszki wynosił 52,8%, a indyków rzeźnych 59,7%. W porównywalnym czasie 2017 r. proporcje te wynosiły odpowiednio: 54 i 61,5%.
 
Miesięczna cena detaliczna kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-sierpień 2018 r. wyniosła 7,33 zł/kg i była o 5,7% większa niż w porównywalnym czasie ubiegłego roku. Dynamika zwyżki cen detalicznych drobiu była więc stosunkowo wysoka. W sierpniu cena detaliczna tuszki kurczęcia zwiększyła się nieznacznie, bo tylko o 0,3% w ujęciu miesiąca. Jednak o 4,5% przewyższała poziom sprzed roku. Mimo to, drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa.


Tagi:
źródło: