| Autor: redakcja1

Wzrost cen tuszek kurcząt

Miesięczna cena detaliczna tuszki kurczęcia patroszonego w 2018 r. wyniosła 7,30 zł/kg i była o 4,1% większa niż w poprzednim roku.

Wzrost cen tuszek kurcząt
Sprzyjające stosunki cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się polepszyły, przede wszystkim w wyniku szybszego spadku cen w Polsce.
 
W lutym 2019 r., cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 45% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była większa o 39%. Cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE zmniejszyła się w tym czasie o 0,2%, a w Polsce aż o 4%. Spośród obserwowanych państw członkowskich UE obniżka cen miała miejsce jedynie w Hiszpanii. W pozostałych krajach kurczęta patroszone podrożały, w tym najbardziej w Czechach.
 
Jak wynika z danych GUS, miesięczne spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych wyniosło w pierwszym kwartale 2018 r. 1,57 kg/osobę i było o 1,3% większe niż przed rokiem. W drugim kwartale zmalało do 1,48 kg, czyli o 5,1% w stosunku do tego samego okresu 2017 r. W trzecim kwartale konsumpcja bezpośrednia drobiu wyniosła 1,43 kg i było o 7,1% niższa niż rok wcześniej.
 
W okresie trzech kwartałów 2018 r. spożycie drobiu w gospodarstwach domowych obniżyło się o 3,7% w odniesieniu do porównywalnego okresu przed rokiem. Konsumpcja bezpośrednia wędlin drobiowych była natomiast o 2,2% wyższa i wyniosła 0,19 kg/osobę miesięcznie.
 


Tagi:
źródło: