| Autor: redakcja1

Wzrost eksportu drobiu z UE (I-IX 2014)

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w obrębie trzech kwartałów 2014 roku UE wyeksportowała do krajów trzecich ponad 1 milion ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiu, czyli o 3,4% więcej niż w tym samym okresie rok temu – podaje FAMMU/FAPA.

Wzrost eksportu drobiu z UE (I-IX 2014)

Eksport drobiu z UE

Dodatnie saldo UE w handlu zagranicznym drobiem zwiększyło się w obrębie roku o 4% do 450,4 tys. ton. W strukturze towarowej kontyngentu wysyłki dominowały produkty z kurcząt - 85% ogółu eksportu drobiu, których sprzedaż poza UE zwiększyła się o 4,8%.
 
Zmniejszył się z kolei wywóz mięsa z indyków o 4,1%, kaczek o 4,2% i gęsi o 3,5%, a wzrósł minimalnie eksport żywca, bo o 0,6%. Największe ilości drobiu wyekspediowały poza ugrupowanie Holandia, Francja, Polska, Niemcy i Wielka Brytania. Udział Polski w unijnej wysyłce wyniósł 10%, a w obrębie roku eksport zwiększył się o 21%.
 
Głównymi importerami unijnego drobiu w analizowanym czasie tego roku były kraje afrykańskie jak RPA i Benin, gdzie dostawy wzrosły w ujęciu rocznym odpowiednio o 35% do 144 tys. ton i o 17% do 123 tys. ton. Ważnym importerem stal się ponownie Hongkong, który zakupił więcej o 20% do 101 tys. ton, po zmniejszeniu się wysyłki obserwowanej w roku minionym i na początku obecnego.
 
Eksport do Arabii Saudyjskiej, czołowego importera drobiu z UE w 2013 r., zmalały o 22% do 94 tys. ton, ze względu na obniżkę dostaw od czołowego eksportera na ten rynek, czyli Francji. Niższe niż przed rokiem były również wywozy do Rosji o 4%, Ghany o 26%, Jemenu o 27%, Zjednoczonych Emiratów Arabskich o 19%, Chin o 23% i na Ukrainę o 17%.

Import drobiu do UE

Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy obecnego roku  wyniósł 591 tys. ton i był o 2,9% większy niż przed rokiem. Pozycję czołowego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia, która ma 58% udział, przy 2% zwyżce wywozu w obrębie roku do 344 tys. ton. Zakupy w Tajlandii, u drugiego eksportera drobiu na rynek unijny, zwiększyły się o 0,4% do 187 tys. ton. Wyższy był również import produktów i przetworów z kurcząt z Chin o 14% do 20 tys. ton.Tagi:
źródło: