| Autor: redakcja11

Zmiany w kierunkach eksportu drobiu

W ostatnich latach zachodzą dość znaczne zmiany w strukturze geograficznej międzynarodowego handlu drobiem. Dotyczy to głównie kierunków handlu, gdyż sama struktura graczy światowych jest relatywnie stabilna.

Zmiany w kierunkach eksportu drobiu

Jak wskazują analitycy BGŻ BNP Paribas, największą rolę w światowym eksporcie w dalszym ciągu odgrywają Brazylia, USA i Unia Europejska. Za sprawą dość istotnych zmian w zakresie dynamiki popytu światowego a także kwestie pozarynkowe, takie jak rosyjskie embargo na import mięsa drobiowego z UE i USA czy też zamknięcie rynku chińskiego na dostawy z USA.

Eksport drobiu z Brazylii

Zauważalne zmiany widoczne są w przypadku Brazylii, które w dużym stopniu równoważą zmiany w handlu zagranicznym drobiem obserwowane przez UE-28 i USA w ostatnich latach. Relatywnie istotną tendencją jest ograniczanie roli Brazylii na rynku unijnym, która mimo to w dalszym ciągu jest największym dostawcą do UE. Z danych Eurostatu wynika, że eksport mięsa i podrobów drobiowych z Brazylii do UE-28 w 2015 r. wyniósł blisko 95 tys. t i był niższy o 6% (5,6 tys. t) niż przed rokiem i aż o 38% w porównaniu do 2011 roku. Warto zwrócić uwagę na to, że w analogicznym okresie unijny import mięsa i przetworów drobiowych zmniejszył się o 16%, a w ostatnich trzech latach nawet nieznacznie wzrastał, co spowodowało większy import drobiu z Ukrainy.


Brazylia, która jest największym eksporterem drobiu na świecie, przekierowała swoje dostawy w dużej mierze na wzrastający rynek Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich jak również do Japonii. Ponadto dynamika ta jest wciąż wysoka. Z danych Agra Europe wynika, że w pierwszych czterech miesiącach eksport mięsa kurcząt do tych krajów w relacji rocznej wzrósł odpowiednio o 9,3 18,5 i 21,6%.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: