| Autor: redakcja1

Copa-Cogeca o finansowaniu WPR

Dnia 13 maja 2014 r. Copa-Cogeca wystąpiła do Dyrektora ds. wsparcia bezpośredniego, instrumentów rynkowych i promocji w DG AGRI w Komisji Europejskiej w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej.

Copa-Cogeca o finansowaniu WPR
W swoim wystąpieniu Copa-Cogeca zwróciła uwagę, że europejscy gospodarze i spółdzielnie rolnicze są gotowi na podjęcie działania umożliwiające odpowiednie stosowanie nowej WPR, zdają sobie jednak sprawę, że wdrażanie reformy będzie sporym wyzwaniem. Aby było to możliwe, potrzebują jednak wsparcia i spójnych informacji ze strony państw członkowskich i Komisji.
 
W związku z tym, Komisja musi wzmocnić system kontroli, by skorygować słabe punkty wyszczególnione w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego z 2013 r. Skuteczność i bezstronność kontroli, gdyż leżą one w interesie rolników i ich spółdzielni.
 
Niemniej jednak Copa-Cogeca dowiedziała się, że niektóre przepisy obejmujące poziomy kontroli, na temat których Komisja obecnie debatuje z państwami członkowskimi, mogą zwiększyć obciążenia administracyjne nakładane na gospodarzy.
 
Przede wszystkim martwi ich wzrost liczby kontroli, spowodowany dostępnością różnych systemów pomocy bezpośredniej w ramach nowej WPR jak: płatność podstawowa, płatność redystrybucyjna itd. oraz koniecznością zagwarantowania, iż kontrola wszystkich kryteriów kwalifikowalności zazieleniania odbywa się w odpowiednim momencie (tzn. druga wizyta). Copa-Cogeca obawia się również zwiększenia się poziomu kontroli zazieleniania do 10% do momentu ukończenia warstwy referencyjnej umożliwiającej uwzględnienie obszarów proekologicznych w 2018 r.
 
Aby państwa członkowskie i rolnicy nie zniechęcili się do stosowania elastyczności prowadzonej reformą, trzeba będzie wyraźnie wyjaśnić kryteria kwalifikowalności. Poza tym, należy osiągnąć maksymalny poziom wydajności kontroli i ograniczyć liczbę wizyt kontrolnych przypadających na rolnika. Niezmiernie istotne jest tworzenie synergii pomiędzy systemami prywatnymi i publicznymi, by uniknąć przeprowadzenia podwójnych inspekcji, np. w przypadku instrumentów równoważnych zazielenianiu.
 
Jednakże w przypadku weryfikacji warunków kwalifikowalności dywersyfikacji upraw, inspektorzy powinni przyjąć dane historyczne dotyczące upraw i rachunki za materiał siewny jako dowód na stosowanie się do zasad, a nie domagać się, aby rośliny były widoczne na polu.
 
W porównaniu do systemów pomocy obszarowej i wniosków o płatność, decyzja Komisji dotycząca wprowadzenia geoprzestrzennego wniosku o pomoc stanowi krok w odpowiednim kierunku, chociaż wielu rolników będzie potrzebowało pomocy w złożeniu wniosku. Dlatego też należy przyznać państwom członkowskim odpowiednią elastyczność i wprowadzić okres przejściowy.
 
Gospodarze są zaniepokojeni tym, że wszystkie zmiany zostaną wprowadzone równocześnie, w tak krótkim okresie czasu. Dlatego też Copa-Cogeca jest przekonana o znaczeniu zasady proporcjonalności kar, zwłaszcza w pierwszych latach po wdrożeniu reformy WPR.
 
Jednocześnie zaapelowała ona do Komisji Europejskiej o zagwarantowanie zaangażowania europejskich rolników i spółdzielni rolniczych w prace nad przepisami wykonawczymi, gdyż skutki wielu przepisów jeszcze nie są znane.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!