| Autor: redakcja11

Copa Cogeca zadowolone z prac nad pakietem wsparcia dla producentów mleka

W komunikacie prasowym z dnia 26 sierpnia 2016 r. Komitet Rolniczych Organizacji Związkowych - Copa i Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej – Cogeca wyraziły zadowolenie z zakończenia prac nad szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do przyznanego w lipcu pakietu pomocy w wysokości 500 mln EUR, który ma pomóc wyjść unijnym rolnikom, a w szczególności producentom mleka z trudnej sytuacji.

Copa Cogeca zadowolone z prac nad pakietem wsparcia dla producentów mleka

Sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen podkreślił, że unijni producenci mleka zmagają się przede wszystkim z problemami związanymi z brakiem płynności finansowej spowodowanymi krytyczną sytuacją na rynku. Ponadto zaznaczył, że ceny mleka są nawet o 40% niższe niż dwa lata temu, dlatego jego zdaniem bardzo ważne jest, aby wprowadzane systemy były funkcjonalne, a pieniądze trafiły do rolników jak najszybciej. Co więcej, producenci mleka bardzo liczą na wzrost cen, gdyż ceny nabiału zwyżkują. W związku z tą sytuacją w zeszłym tygodniu odbyły się nawet protesty we Francji.

 

Sekretarz generalny Copa i Cogeca zauważa również, że sytuacja unijnego rynku wieprzowiny w dalszym ciągu jest niestabilna, a sytuacja na rynku wołowiny także jest trudna i pogarsza się ze względu na ciągłą presję pod jaką znajduje się branża mleczarska. W razie dalszego zaognienia się sytuacji na rynku wołowiny wymagana będzie szybka reakcja. Lipcowy pakiet obejmuje koperty krajowe w wysokości 350 mln euro, przyznane państwom członkowskim oraz ukierunkowane wsparcie dla producentów mleka i hodowców. Pesonen dodał również, że dobrze, że prace nad pakietem zakończyły się, gdyż teraz państwa członkowskie będą mogły go wdrożyć. Następnym pozytywnym elementem tego pakietu ratunkowego jest fakt, że zostaną wypłacone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70%, co pozwoli na krótkoterminowe złagodzenie problemów związanych z brakiem płynności finansowej.

 

Jak podaje FAMMU/FAPA, Copa i Cogeca wysłały pismo do Komisji Europejskiej, w którym przedstawiły postulaty, wysłano także list do komisarza rolnictwa, Phila Hogana, dziękując mu za podjęcie inicjatywy związanej z podniesieniem cen wycofania warzyw i owoców w UE w ramach uproszczenia systemu regulacji sektora warzyw i owoców. Komitet Rolniczych Organizacji Związkowych i Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej prosi jednak o podniesienie cen pomarańczy i pomidorów oraz o rozszerzenie wykazu produktów kwalifikujących się. Tagi:
źródło: