| Autor: deprezes

E. Lech: Trwają prace nad ułatwieniem sprzedaży żywności przez rolników

Jednym z działań prowadzonych w resorcie rolnictwa są prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Głównym celem jest wdrożenie ułatwień przy prowadzeniu produkcji i wprowadzaniu na rynek żywności przez rolników w ramach handlu detalicznego, w krótkich łańcuchach sprzedaży (producent – konsument), bez udziału pośredników. Ideą projektu jest zapewnienie polskim rolnikom takich samych szans i możliwości w zakresie handlu detalicznego, jakie posiadają rolnicy z innych państwa członkowskich Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad zmianami mającymi na celu zwiększenie korzyści ekonomicznych rolników.

- Na ukończeniu są prace nad ustawą o zmianie ustaw w celu ułatwienia rolnikom sprzedaży detalicznej produktów, które przez siebie produkują, czyli surowców i przetworzonych surowców. Natomiast ustawa, która zmieniła podatek dochodowy i wprowadziła możliwość detalicznej sprzedaży przez rolników pod określonymi warunkami, np. produkcja sposobem nieprzemysłowym i bez pomocy zatrudnionych osób, czyli w gospodarstwie będzie zmieniona dlatego że chcemy tutaj wprowadzić jeszcze zwolnienia podatkowe i ograniczenia w innej formie, nie wartościowe, ale ilościowe. Jeśli rolnik takie ograniczenia ilościowe przekroczy, wtedy by płacił podatek. Będzie to ułatwiało rolnikom uzyskiwanie dodatkowych dochodów wynikających spoza produkcji, spoza prowadzenia gospodarstwa tak jak w krajach unijnych - powiedziała w rozmowie z Gospodarz.tv Ewa Lech Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Główne założenia dotyczą uproszenia wymagań i przeniesienia kompetencji kontrolnych, z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego na Inspekcję Weterynaryjną, a w odniesieniu do produktów pochodzenia niezwierzęcego na Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

- Proponujemy rolnikowi rzeczywiste stworzenie możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom końcowym żywności uzyskanej w całości lub części z surowców pochodzących z ich własnej uprawy, hodowli lub chowu, bez dodatkowego zatrudnienia – poinformowała podsekretarz stanu Ewa Lech.

Wiceminister podkreśliła, że proponowana jest zmiana pułapu produkcji z wartościowej na ilościową. W ramach limitu ilościowego proponowane rozwiązania przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego. W myśl założeń projektowana ustawa mogłaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 


Tagi:
źródło: