| Autor: mikolaj

LP: Realizacja odszkodowań dla rolników to konieczność zatrudnienia 400 osób i wypłaty 200 mln zł odszkodowań

Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji prawa łowieckiego. Wśród wielu zmian dotyczących zasad dzierżawienia obwodów łowieckich, sporządzania planów łowieckich czy wykonywania polowań, znalazły się też takie, które dotyczą systemu odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzęta łowne (łosie, jelenie daniele, sarny, dziki).

LP: Realizacja odszkodowań dla rolników to konieczność zatrudnienia 400 osób i wypłaty 200 mln zł odszkodowań
Szeroka odpowiedzialność w tym zakresie, jaką projekt ustawy nakłada na PGL Lasy Państwowe, wzbudza obawy i protesty leśników – są to bowiem rozwiązania niemożliwe do wdrożenia w praktyce. Jak wskazują Lasy Państwowe, ciężar finansowy, kadrowy i logistyczny związany z szacowaniem i wypłacaniem szkód łowieckich spowodowałby poważne perturbacje w działalności LP.

Nawet  200 mln zł

Zaproponowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmiany nakładają na Lasy Państwowe obowiązek wypłacania odszkodowań łowieckich w zakresie, w jakim obciążają one dziś Skarb Państwa. Jednocześnie  zlikwidowany ma zostać obecny Fundusz Odszkodowawczy, co oznacza że wypłaty te LP musiałyby realizować z własnych środków. Co prawda, dzierżawcy obwodów łowieckim mieliby wpłacać Lasom na poczet rekompensat zryczałtowane kwoty, ale nie ma najmniejszej wątpliwości, że nie wystarczą one na zaspokojenie roszczeń poszkodowanych rolników. 

Ustawodawca nie przewidział w takiej sytuacji uzupełniających dotacji z budżetu. Według szacunków, uwzględniając nie tylko wypłaty za szkody łowieckie, ale też koszty szacowania szkód, czym również leśnicy mieliby się zająć (dziś robią to sami myśliwi), oznaczałoby to dla LP dodatkowe obciążenie w wysokości 150-200 mln zł rocznie.

Tymczasem zgodnie z ustawą o lasach, LP prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów (art. 50 ust. 1). Przerzucanie na samofinansujący się podmiot kolejnych obowiązków spoczywających z zasady na Skarbie Państwa budzi daleko idące wątpliwości leśników.


Czytaj dale na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!