| Autor: mikolaj

MRiRW: Zniesienie opłat za świadectwa zdrowia dla zwierząt niemożliwe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odmownej odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie zniesienia pobierania opłat za wprowadzone „Programem zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego” obowiązkowe świadectwa zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym.

MRiRW: Zniesienie opłat za świadectwa zdrowia dla zwierząt niemożliwe

Opłaty za świadectwa zdrowia

W dniu 8 maja 2015 r. resort rolnictwa poinformował, że stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 1539. z późn. zm.) Inspekcja Weterynaryjna pobiera opłaty za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym, jeżeli przepisy odrębne wymagają zaopatrzenia ich w dokument wystawiony przez urzędowego lekarza weterynarii.

Za taki przepis odrębny należy uznać obowiązek zaopatrywania w świadectwa zdrowia przesyłek świń przemieszczanych w obrocie krajowym wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń.


Od pobierania opłat za przeprowadzenie kontroli zwierząt ww. ustawa nie przewiduje odstępstw.

Opłatę pobiera się za przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 388).


- Uwzględniając powyższe, zmiana ust. 2.6.3 przedmiotowego rozporządzenia w sposób umożliwiający finansowanie wszystkich kosztów wystawiania świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym z budżetu Inspekcji Weterynaryjnej nie jest możliwa - poinformował Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!