| Autor: redakcja1

Zarządzanie preferencyjnymi uzgodnieniami handlowymi a interesy finansowe UE

W opublikowanym 21 maja 2014 r. sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy ustalił, że choć Komisja Europejska poprawiła jakość przeprowadzanych ocen skutków, wciąż nie dokonuje ona wystarczającej analizy oddziaływania preferencyjnych umów handlowych na gospodarkę.

Zarządzanie preferencyjnymi uzgodnieniami handlowymi a interesy finansowe UE
Ponadto słabość systemów kontroli celnych w państwach członkowskich, które nie zapobiegają nadużywaniu preferencyjnych taryf przez importerów, powoduje straty w dochodach UE.
 
Preferencyjne uzgodnienia handlowe obejmują wymianę handlową pomiędzy UE i 180 krajami i terytoriami. Wartość towarów importowanych do UE na mocy tych uzgodnień wyniosła ponad 242 mld euro, co stanowiło 14% importu do UE - stwierdził Baudilio Tomé Muguruza, członek Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. Handel przynosi korzyści gospodarcze zarówno UE, jak i jej krajom partnerskim, a także wspomaga zrównoważony rozwój i walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się. Preferencyjne uzgodnienia handlowe są podstawowym instrumentem polityki handlowej UE, ale należy nimi zarządzać w sposób ostrożny, tak aby zabezpieczyć interesy UE.
 
Preferencyjne uzgodnienia handlowe umożliwiają partnerom handlowym stosowanie preferencyjnych warunków we wzajemnej wymianie handlowej. W przypadku wzajemnych preferencji ogranicza się bariery taryfowe w celu zwiększenia wymiany handlowej, wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i korzyści dla konsumentów po obu stronach. W drodze porozumień jednostronnych UE przyznaje preferencje, aby umożliwić krajom rozwijającym się beztaryfowy dostęp do rynku UE i tym samym przyczynić się do walki z ubóstwem i promowania zrównoważonego rozwoju.
 
Komisja jest odpowiedzialna za negocjowanie preferencyjnych uzgodnień handlowych, ocenę ich skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz nadzorowanie ich wdrażania przez państwa członkowskie i kraje partnerskie. Główną odpowiedzialność za dopilnowanie, by z preferencyjnych warunków korzystali jedynie uprawnieni do tego importerzy ponoszą organy celne państw członkowskich.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!