| Autor: redakcja1

Sprawozdanie KE w sprawie wydatków EFRG

19 grudnia 2019 r. Komisji Europejska opublikowała sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego w sprawie wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczych Gwarancji (EFRG), który obejmował środki na zobowiązania i płatności w kwocie odpowiednio 43 192 mln EUR oraz 43 116 mln EUR, przeznaczone na płatności bezpośrednie i wydatki związane z rynkiem.

Sprawozdanie KE w sprawie wydatków EFRG
Różnica w kwotach dotyczących obu rodzajów środków wynika z wykorzystywania środków zróżnicowanych w przypadku niektórych środków wdrażanych bezpośrednio przez Komisję. Dotyczą one głównie działań promujących produkty rolne oraz politycznych działań strategicznych i koordynacyjnych w obszarze rolnictwa.
 
Na podstawie przepisów art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji dotyczących rachunkowości i kontroli zgodności rozliczeń oraz nieprawidłowości stanowią dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG.
 
Zgodnie z tymi przepisami dochody przeznaczone na określony cel mogą finansować dowolne wydatki w ramach EFRG. Ewentualna część dochodów, której nie wykorzystano w danym roku budżetowym, zostaje automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy.
 
W budżecie EFRG na 2019 r. uwzględniono:
  • ostatnie szacunki Komisji dotyczące potrzeb w zakresie finansowania środków rynkowych i płatności bezpośrednich,
  • szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma wpłynąć w trakcie roku budżetowego,
  • a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego.
We wniosku dotyczącym kwoty środków na EFRG w budżecie na 2019 r. Komisja uwzględniła całkowitą przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel i zwróciła się o przydzielenie w budżecie na 2019 r. środków na poziomie obliczonym przez odjęcie szacunkowej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanych potrzeb. Władza budżetowa przyjęła budżet EFRG z uwzględnieniem przewidywanej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel.
 
W chwili opracowywania budżetu na 2019 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą 1 078 mln EUR. Mianowicie:
  • według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wygenerowanych w roku budżetowym 2019 miała wynieść 634 mln EUR (z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rozliczeń oraz z tytułu nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 499 mln EUR i 135 mln EUR);
  • kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która miała zostać przeniesiona z roku budżetowego 2018, oszacowano na 444 mln EUR.
Komisja przeznaczyła te dochody, szacowane na kwotę 1 078 mln EUR, na następujące systemy:
  • 140 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz
  • 938 mln EUR na system płatności podstawowej.
Suma przegłosowanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada:
  • kwocie 849 mln EUR przeznaczonej na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz
  • kwocie 17 149 mln EUR przeznaczonej na system płatności podstawowej.
W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2019 r., dane dotyczące środków budżetowych na poziomie artykułu dla sektora owoców i warzyw oraz dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z produkcją nie uwzględniają wymienionych wyżej dochodów przeznaczonych na określony cel. Stanowią one zatwierdzone środki na te artykuły i wynoszą odpowiednio 715 mln EUR oraz 34 388 mln EUR.
 
Przy uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na te artykuły całkowite kwoty przewidziane w budżecie na 2019 r. wynoszą 855 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 35 326 mln EUR dla płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.
 
W sektorze oliwy z oliwek, wina, mleka i programów szkolnych poziom wykorzystania środków był niższy niż zakładano. Natomiast wykonanie budżetu w sektorze owoców i warzyw przekracza poziom prognozowany w ramach profilu wydatków.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!