| Autor: redakcja11

Przychody firm przetwarzających mleko spadły o ponad 4,5%

W I połowie 2016 r. wyniki finansowe branży mleczarskiej w Polsce pogorszyły się. Jak informuje Bank BGŻ BNP Paribas, przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka obniżyły się wobec I półrocza 2015 r. o 4,6% do 13,2 mld zł.

Przychody firm przetwarzających mleko spadły o ponad 4,5%

Spadek przychodów był głównie efektem niższych cen zbytu produktów mleczarskich,gdyż produkcja większości wyrobów mleczarskich była większa niż w I półroczu 2015 r. z kolei wartość zapasów spadła o 8,5%. Dynamika spadku kosztów była mniejsza niż w przypadku przychodów i wyniosła 3,6%.

 

Jak wynika z danych Pont-Info, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem przetworów mleczarskich i zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zysk brutto zmniejszył się prawie o połowę do 201,7 mln zł, a na poziomie netto zmalał o 47% do 154,8 mln zł.

 

Tym samym przeciętna stopa zysku brutto spadła z 2,81% do 1,51% w ujęciu rocznym, a na poziomie netto zmniejszyła się z 2,39 do 1,33%. Tak niską rentowność w pierwszej połowie roku, zakłady mleczarskie po raz ostatni zaobserwowały w 2008 r.

 

Zdolność przedsiębiorstw mleczarskich do terminowego regulowania zobowiązań poprawiła się. Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł z 1,45 w I połowie 2015 r. do 1,71 w I połowie br., natomiast płynności szybkiej z 1,10 do 1,32.

 

Wartość nakładów inwestycyjnych, w przeliczeniu na jedną firmę była podobna jak w I połowie 2015 r. a poziom zadłużenia w bankach przypadający na jedno przedsiębiorstwo zwyżkował o 10,4%. Należy podkreślić, że działalność inwestycyjną zwiększyły przede wszystkim największe zakłady, które odpowiadają za ponad 70%przychodów branży. W ich przypadku wzrost wartości inwestycji w przeliczeniu na jedną firmę wzrósł o ponad 26%.

 

W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost cen produktów mleczarskich. Światowy indeks cen przetworów mleczarskich FAO w sierpniu br. w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się o 8,6% a w odniesieniu do sierpnia poprzedniego roku o 14,1%. W ślad za wzrostem światowych cen przetworów mleczarskich, produkty te drożały również w Polsce. W sierpniu ceny zbytu masła uzyskiwane przez przetwórców były droższe o 18% niż przed rokiem, a serów o 17%. W niewielkim stopniu podrożało natomiast odtłuszczone mleko w proszku tylko o 2%.

 

Jeżeli powyższe tendencje utrzymają się, to można się spodziewać, że w II połowie br., wyniki finansowe podmiotów zajmujących się przetwórstwem mleka powinny być lepsze niż to miało miejsce w II połowie 2015 r. i I połowie 2016 r. Tagi:
źródło: