| Autor: redakcja

Zgoda na ochronę przyrody, ale na jaśniejszych zasadach

Obowiązujące przepisy prawa pozwalają organizacjom ekologicznym na nadużycia i nieuczciwe działania, w szczególności na blokowanie i przedłużanie postępowania, pomimo braku argumentów merytorycznych dotyczących ochrony środowiska. Proponowane regulacje wprowadzają ograniczenia możliwości tego typu działań - zauważa Instytut Gospodarki Rolnej.

Zgoda na ochronę przyrody, ale na jaśniejszych zasadach
Propozycje Instytutu Gospodarki Rolnej dotyczące zmian w prawie regulującym funkcjonowanie na terytorium RP organizacji zajmujących się ochroną przyrody oraz działalnością prozwierzęcą.
 
Zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej istniejące w Polsce regulacje prawne dotyczące udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych powodują, że proces inwestycyjno-budowlany jest niezmiernie skomplikowany, uciążliwy i nieprzewidywalny dla inwestorów. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego znacząco wydłuża realizację inwestycji i podnosi jej koszty. Co więcej, uprawnienia procesowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców konkurujących z inwestorami, by poprzez finansowaną organizację ekologiczną, utrudnić lub uniemożliwić realizację inwestycji. W istocie pozbawiony jakiejkolwiek kontroli udział organizacji ekologicznych w tych postępowaniach nie znajduje uzasadnienia w prawie unijnym, a przepisy polskie idą dalej w zakresie uprawnień organizacji ekologicznych niż ma to miejsce w innych krajach unijnych, które stosują różne rozwiązania, by udział organizacji ekologicznych był związany z celami ochrony środowiska i nie stanowił narzędzia uniemożliwiającego rozwój ważnych przedsięwzięć, czy też narzędzia gry konkurencyjnej. 
 
Dlatego też podstawowym celem projektowanych przez Instytut Gospodarki Rolnej zmian jest określenie rozsądnych, zgodnych z prawem unijnym reguł udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych wraz z ustanowieniem kontroli państwa nad tym udziałem, by zapobiegać nadużyciom i wynaturzeniom w korzystaniu z uzasadnionych uprawnień. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań prawnych ma umożliwić między innymi skuteczne wyłączanie z postępowań administracyjnych organizacji ekologicznych działających nieuczciwie, które nierzadko z procederu blokowania postępowań administracyjnych uczyniły sobie źródło dochodu i rozgłosu.
 


Tagi:
źródło: