| Autor: redakcja1

Eksport pieczarek z Polski wzrósł w ujęciu ilościowym, ale zmniejszył się w ujęciu wartościowym

Polska jest głównym eksporterem pieczarek w Unii Europejskiej. Pieczarki są jednym z polskich hitów eksportowych, co potwierdzają również wyniki handlowe za 2016 r.

Eksport pieczarek z Polski wzrósł w ujęciu ilościowym, ale zmniejszył się w ujęciu wartościowym

Eksport pieczarek z Polski

Jak wynika z szacunków IERiGŻ-PIB produkcja pieczarek w naszym kraju od wielu lat utrzymuje tendencję wzrostową. W 2016 r. w Polsce wyprodukowano około 320 tys. t pieczarek, czyli o blisko 2% więcej w stosunku do roku poprzedniego.
 
Według danych IERiGŻ-PIB przeciętna cena detaliczna pieczarek w 2016 r. wyniosła 7,51 PLN/kg, wobec 7,54 PLN/kg, co oznacza nieznaczny spadek (o 0,4%). W okresie od stycznia do maja 2016 r. ceny pieczarek spadały i w maju osiągnęły najniższy poziom (7,34 PLN/kg). Z kolei od czerwca ceny te zaczęły systematycznie rosnąć i w grudniu osiągnęły najwyższy, roczny poziom - 7,80 PLN/kg.
 
Ceny pieczarek, szczególnie w drugiej połowie 2016 r. wspierane były przez wzrost eksportu. Jak wynika z danych Eurostat w 2016 r. z Polski wyeksportowano blisko 221 tys. t tych produktów, wobec 212 tys. t w poprzednim roku, co oznacza wzrost na poziomie 4%.
 
Co ciekawe, w ujęciu wartościowym mogliśmy obserwować odwrotne tendencje. W 2016 r. wartość eksportu pieczarek z Polski zmniejszyła się o 1% z 314,82 mln EUR do 311,26 mln EUR. Oznacza to, że w 2016 r. średnia cena kilograma wyeksportowanych pieczarek zmniejszyła się o ponad 5% z 1,49 EUR do 1,41 EUR.
 
Nadal głównym odbiorcą polskich pieczarek są kraje unijne, gdzie w omawianym okresie trafiło blisko 86% wolumenu eksportu, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.
 
Jak zaznacza Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas, w stosunku do 2015 roku istotnie, bo aż o 85% wzrósł poziom eksportu do krajów pozaunijnych i w 2016 r. wyniósł on 32 tys. t. Wynika to głównie ze znacznego zwiększenia wywozu polskich pieczarek na Białoruś. W 2016 r. wolumen eksportu do naszego wschodniego sąsiada osiągnął najwyższy od 10 lat poziom - blisko 26 tys. t, co oznacza wzrost aż o 122% w relacji do roku poprzedniego.
 
Niemcy, niezmiennie od dziesięciu lat, pozostają głównymi odbiorcami polskich pieczarek. W 2016 r. nasi zachodni sąsiedzi zaimportowali ponad 53 tys. t pieczarek, czyli o 8% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że co czwarta wyeksportowana z Polski pieczarka trafiła właśnie na ten rynek.
 
Drugim, co do wielkości odbiorcą polskich pieczarek w analizowanym okresie była Wielka Brytania, gdzie wyeksportowaliśmy blisko 39 tys. t tych produktów, czyli o 30% więcej w relacji rocznej i aż o 56% więcej niż średnio w poprzednich pięciu latach. Tym samym w 2016 r. Polska była drugim co do wielkości, po Irlandii, dostawcą pieczarek na rynek brytyjski.


Tagi:
źródło: