| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

Od początku sezonu 2021/2022 (w okresie lipiec 2021 r. – styczeń 2022 r.) eksport ziarna zbóż z Polski był o 19% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 4,5 mln ton.

Handel zagraniczny zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 38%, kukurydza – 32%, a żyto – 11%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym - 75% wywiezionego ziarna, przede wszystkim w Niemczech - 2,1 mln ton i 47% eksportu ziarna.

W okresie od lipca 2021 r. do stycznia 2022 r. wysyłka pszenicy była mniejszy o 29% niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 1,7 mln ton. W tym czasie wysyłka żyta zmniejszyła się o 49% do 480 tys. ton, pszenżyta – o 40% do 452 tys. ton, a owsa o 0,3% do 115 tys. ton. Większy był natomiast wywóz kukurydzy o 39% do 1,4 mln ton oraz jęczmienia o 3% do 283 tys. ton. Ziarno pszenicy wywożono zwłaszcza do Niemiec - 462 tys. ton i 27% eksportu tego ziarna, czyli o 6% mniej niż przed rokiem, Algierii - o 12% do 297 tys. ton i 17% i Arabii Saudyjskiej o 64% do 255 tys. ton i 15%. Odbiorcą żyta, jęczmienia oraz kukurydzy były głównie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy.

Łączny eksport zbóż w okresie siedmiu miesięcy sezonu 2021/2022 był mniejszy o 16% niż w tym samym okresie przed rokiem i wyniósł 5,3 mln ton. Przychody z wywozu były wyższe o 10% od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły 2,8 mld EUR.

Wolumen importu zbóż ukształtował się na poziomie 1,3 mln ton, tj. o 16% niższym. Wartość importu była wyższa o 8% niż rok wcześniej i wyniosła 818 mln EUR.

Saldo handlu zagranicznego zbożami było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie 4 mln ton, czyli mniejszym o 15% niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Saldo wartościowe wyniosło 2 mld EUR i było o 11% większe niż w porównywalnym okresie sezonu 2020/2021.


Tagi:
źródło: