owies i strony powiązane

 • 2020-09-16

  Ceny zbóż (06.09.2020)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 30 sierpnia do 6 września br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2020-09-14

  Nowe szczyty notowań kukurydzy i soi

  Zboża

  Piątek zamknął się silnymi wzrostami notowań kukurydzy i kompleksu sojowego w Chicago, jednocześnie taniała pszenica. Analogicznie tydzień zamknęły unijne kontrakty.

 • 2020-09-05

  Komisja Europejska tnie swoje prognozy zbiorów zbóż

  Produkcja roślinna

  W swojej ostatniej prognozie (z 27-sierpnia 2020) KE obniżyła, o 5,8 mln ton (w porównaniu z prognozą sprzed miesiąca) oczekiwane zbiory wszystkich zbóż w UE-27, do 279,02 mln ton. Oznacza to wynik o 6,0% poniżej 2019 roku i 1,8% poniżej średniej pięcioletniej.

 • 2020-09-03

  Eksport polskimi zbożami

  Zboża

  Pomimo mniejszych zbiorów w 2018 r. eksport zbóż i przetworów zbożowych z Polski jest istotny.

 • 2020-08-27

  Tegoroczne plony zbóż i rzepaku w Polsce mocno przewyższą średnią

  Produkcja roślinna

  Unijna Jednostka Monitorująca Uprawy (MARS) w swojej sierpniowej prognozie dla Polski podniosła (m/m) wydajność jęczmienia jarego, pszenżyta i rzepaku, ale obniżyła oczekiwany plon kukurydzy. Na niezmienionym poziomie (4,74 t/ha) pozostawiono średni plon pszenicy. Po najnowszych korektach wydajność wszystkich zbóż i rzepaku mocno przewyższy tę z 2019 roku i będzie zdecydowanie...

 • 2020-08-28

  Najnowsze prognozy średnich plonów w UE

  Produkcja roślinna

  Unijna Jednostka Monitorująca Uprawy (MARS) w swoim sierpniowym biuletynie dokonała korekt wydajności zbóż i innych upraw.

 • 2020-08-04

  Ceny zbóż (26.07.2020)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 19 do 26 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2020-08-07

  Wzrost obszaru uprawy zbóż

  Zboża

  Wstępnie ocenia się, że areał uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2020 r. jest o 1% większa od ubiegłorocznej i wynosi 7,2 mln ha, z tego: pszenicy - 2,5 mln ha, żyta - 1 mln ha, jęczmienia - 1 mln ha, owsa - 0,5 mln ha, pszenżyta - 1,3 mln ha, a mieszanek zbożowych - 1 mln ha.

 • 2020-07-26

  Ceny zbóż (19.07.2020)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 12 do 19 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2020-07-30

  Rosną oczekiwania zbiorów zbóż i rzepaku w Polsce

  Produkcja roślinna

  Unijna Jednostka Monitorująca Uprawy (MARS) w swojej lipcowej prognozie dla Polski podniosła oczekiwaną wydajność większości zbóż oraz rzepaku (w stosunku do czerwca). Na niezmienionym poziomie - 4,74 t/ha pozostawiono średni plon pszenicy i jęczmienia ozimego - 4,35 t/ha.

 • 2020-07-29

  Jeszcze gorsze szacunki plonowania pszenicy, ale lepsze perpektywy dla upraw jarych w UE

  Zboża

  Unijna jednostka monitorująca uprawy (MARS) obniżyła, w swoim lipcowym biuletynie, szacunki plonowania pszenicy miękkiej w UE (w tym w Wielkiej Brytanii) w 2020 roku z 5,60 t/ha do 5,54 t/ha. Oznacza to spadek średniej wydajności tego zboża o 1,1% w stosunku do prognozy czerwcowej i aż 3,9% w porównaniu do średniej pięcioletniej.

 • 2020-07-14

  Prognozy USDA dla unijnego rynku zbóż i rzepaku

  Produkcja roślinna

  Lipcowy raport USDA podniósł (o 1,5 mln ton do 38 mln ton) unijny eksport pszenicy w minionym już sezonie 2019/20. Stąd też UE weszła w nowy sezon z mniejszymi zapasami niż szacowano w czerwcu.

 • 2020-07-08

  Ceny gruntów ornych

  Produkcja roślinna

  W 2019 r. utrzymał się trend zwyżkowy cen ziemi w obrocie prywatnym, przy czym cena gruntów ornych wzrosła o 6,4% do 47,2 tys. zł za hektar.

 • 2020-07-03

  Komisja Europejska prognozuje lepsze niż rok temu zbiory zbóż w Polsce

  Zboża

  W prognozie z 25-go czerwca 2020 Komisja Europejska podniosła o 0,7 mln ton, do 30,34 mln ton tegoroczne zbiory zbóż w Polsce. Kolejne prognozy pokazują, że produkcja ziarna w naszym kraju powinna przewyższyć o blisko 5% średnią wielkość z ostatnich pięciu lat (dzięki wzrostowi areału).