| Autor: mikolaj

Dodatkowe kwoty połowowe

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki poinformował o przyznaniu dodatkowych kwot połowowych w poszczególnych podobszarach Morza Bałtyckiego.

Dodatkowe kwoty połowowe

Dodatkowe kwoty połowowe nałożone przez MRIRW

Realizując obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.), minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

Aktualne kwoty połowowe


- kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) - 2 735 855 kg,

- kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) - 1 285 kg,

- kwota połowowa szprotów (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) - 1 023 869 kg.

Podział dodatkowych kwot połowowych wymienionych gatunków ryb nastąpi zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.

Wnioski o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Wnioski należy składać, wraz z wnioskami o zmianę specjalnych zezwoleń połowowych, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!