| Autor: redakcja1

Jakość handlowa produktów rybołówstwa w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej konserw, marynat i ryb mrożonych, którą objęto 110 podmiotów (65 sklepów i 45 producentów).

Jakość handlowa produktów rybołówstwa w 2022 r.
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 73 partie. Z uwagi na niezgodną z deklaracją postać handlową zakwestionowano 1 partię (1,4%).

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 208 partiach, z czego 54 zakwestionowano (26,0%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. niewłaściwych wartości parametrów w wartości odżywczej, zaniżonej masy netto i składników stałych (w tym ryby) oraz zawyżonej zawartości glazury.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 280 partii, z czego w 61 stwierdzono nieprawidłowości (21,8%). Dotyczyły one m.in.:
  • Niewłaściwego podawania składu (np. braku wyszczególnienia wszystkich składników użytych do produkcji, w tym alergenów).
  • Braku informacji o procesie sterylizacji na konserwach.
  • Wprowadzania w błąd odnośnie pochodzenia produktu (deklaracja „…  żyjące w jeziorach Kujaw i Wielkopolski” na produkcie zawierającym ryby pochodzące z Kazachstanu czy „Produkt polski” na rybie pochodzącej z Atlantyku).
 


Tagi:
źródło: