| Autor: redakcja1

Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku

Międzynarodowa Rada do Badań Morza (ICES) 31 maja ogłosiła najnowsze wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie wielkości kwot połowowych w roku 2019 (ICES, 2018).

Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku
ICES zaleca wielkość dopuszczalnych połowów (TAC) w hierarchii następujących opcji:
  1. TAC wynikające z planu zarządzania zasobami (dla Bałtyku plan określony w dokumencie EU, 2016).
  2. Jeżeli takiego planu nie ma lub nie został on oceniony przez ICES, jako zgodny z zasadą przezorności, to proponowane jest TAC wynikające z zasady MSY (maksymalne podtrzymywalne połowy).
  3. Jeżeli nie ma ani planu zarządzania zasobami, ani nie zostały wyznaczone parametry prowadzące do MSY, to proponowane jest TAC określone zasadą przezorności.
Stado dorszy zachodnio-bałtyckich (podobszary 22-24)
 
Biomasa stada jest niska, ale ze względu na bardzo liczebny rocznik 2016, znacznie wzrośnie już w przyszłym roku.
 
ICES zaleca w 2019 roku połowy całkowite (włącznie z rekreacyjnymi) tego stada w granicach 9.1–24 tys. ton (plan zarządzania zasobami), z tym że połowy powyżej 15 tys. ton są zalecane jedynie przy spełnieniu warunków wyspecyfikowanych w planie zarządzania. Zalecana kwota obejmuje połowy rekreacyjne, zakładane na 1,7–3,2 tys. ton, i odnosi się do stada dorszy zachodnio-bałtyckich, zatem nie uwzględnia połowów dorszy wschodnio-bałtyckich w podobszarze 24. Doradzana kwota jest prawie trzykrotnie wyższa od kwoty zalecanej przez ICES na 2018 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: