| Autor: redakcja1

Większe połowy ryb na Bałtyku

W I kwartale 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 60,6 tys. t i były o 2,2% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Większe połowy ryb na Bałtyku
Zwiększono głównie wyładunki śledzi o 44,2% do 13,7 tys. t oraz storni o 4,9% do 6,8 tys. t. Połowy szprotów zmalały o 7% do 38,3 tys. t, a dorszy o 32,7% do 1,2 tys. t.
 
Bardzo dobre wyniki zaobserwowano w połowach ryb liczonych w sztukach – troci i łososi. Połowy troci wzrosły omawianym czasie o 29,4% do 26,2 tys. szt., a łososi o 77,5% do 2,5 tys. szt.
 
W styczniu i lutym 2018 r. całkowita produkcja dużych przetwórni rybnych wyniosła 79,3 tys. t i była o 9,4 tys. t - 13,4% wyższa niż w porównywalny okresie 2017 r.
 
Zwiększyła się głownie produkcja ryb mrożonych - 2-krotnie do 5,7 tys. t, świeżych lub chłodzonych filetów o 24% do 10,6 tys. t oraz marynat o 18,5% do 15,8 tys. t. Na poziomie roku poprzedniego utrzymała się produkcja ryb wędzonych - 11,5 tys. t, z dominującym udziałem łososi - 73%.
 
Na większą produkcję ryb mrożonych wpłynęła przede wszystkim duża podaż z połowów własnych śledzi i szprotów. Ryby mrożone będą mogły być wykorzystywane przez przetwórnie w następnych miesiącach roku do produkcji m.in. konserw, marynat, czy ryb wędzonych, kiedy to dostępność surowca bałtyckiego będzie zmniejszona.
 
Wzrost produkcji marynat wynikał prawdopodobnie również z niskich cen sprowadzanych śledzi i zwiększonego ich przywozu w pierwszych miesiącach roku.


Tagi:
źródło: