Bałtyk i strony powiązane

 • 2020-01-14

  Wzrost eksportu produktów rybołówstwa

  Ryby

  W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wywóz produktów rybołówstwa wyniósł 409,3 tys. t o wartości 7,13 mld zł i był odpowiednio o 11,7 i 9,5% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-15

  Obniżka połowów ryb na Bałtyku

  Ryby

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-październik 2019 r. wyniosły 130,6 tys. t i były o 0,3% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-08

  Wzrost eksportu ryb i ich przetworów

  Ryby

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. wzrosła wartość eksportu wszystkich podstawowych grup produktów. W największym stopniu odnosiło się to do ryb wędzonych, suszonych i solonych, tj. zwyżka o 15,9% do 2,25 mld zł.

 • 2019-11-18

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosły 122,4 tys. t i były o 1% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-10-15

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Ryby

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły miesiącach styczeń-sierpień 2019 r. 117,5 tys. t i były o 1,2% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-09-15

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Ryby

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-lipiec 2019 r. wyniosły 114, tys. t i były o 1,5% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-09-06

  Spadek połowów ryb na Bałtyku

  Ryby

  W okresie styczeń-maj 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 105,3 tys. t i były o 1,1% niższe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2019-05-14

  Handel rybami i ich przetworami

  Ryby

  W okresie styczeń-luty 2019 r. zwiększono wysyłkę wszystkich głównych grup produktów rybnych – filetów i mięsa z ryb o 4% do 15,61 tys. t, ryb wędzonych o 13,4% do 9,65 tys. t oraz przetworów i konserw z ryb o 6,4% do 26,46 tys. t.

 • 2019-05-14

  Niższe połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W I kwartale 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 57,7 tys. t i były o 7,7% niższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-04-18

  Handel rybami i ich produktami

  Ryby

  W styczniu 2019 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, spośród podstawowych grup produktów, wyraźnie zwiększono wywóz ryb wędzonych o 13,6% do 4,85 tys. t.

 • 2019-04-18

  Niższe połowy na Bałtyku

  Ryby

  W okresie styczeń-luty 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 31,4 tys. ton i były o 23,3% niższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-03-12

  Mniejsze połowy na Bałtyku

  Ryby

  W styczniu 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 12,7 tys. t i były o 31,1% mniejsze niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-26

  Handel rybami i ich produktami

  Ryby

  W okresie styczeń-listopad 2018 r. eksport sektora rybnego w masie produktów wyniósł 470,3 tys. t o wartości 8,67 mld PLN i był odpowiednio o 7,9 i 13,6% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-23

  Wyższe połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 155,5 tys. t i były o 13,1% wyższe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2019-02-04

  Handel rybami i ich przetworami

  Ryby

  W okresie styczeń-październik 2018 r. wywóz sektora rybnego wyniósł 417 tys. t w masie produktów o wartości 7,67 mld PLN i był odpowiednio o 5,9 i 12,5% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.