| Autor: redakcja1

Wzrost połowów ryb na Bałtyku

W miesiącach styczeń-luty2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 39,6 tys. t i były o 42,6% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Wzrost połowów ryb na Bałtyku
 

Zwiększono wyładunki wszystkich podstawowych gatunków ryb, z wyjątkiem dorszy, gdzie odnotowano spadek o 30,0% do 700 t. Największa zwyżka wystąpiła w połowach śledzi - 2,2-krotna do 9,8 tys. t. Połowy szprotów były większe niż przed rokiem o 30,9% do 23,6 tys. t, a storni o 20,1% do 5,0 tys. t.

 

W styczniu 2018 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego przy zatrudnieniu powyżej 49 osób wyniosła 38,32 tys. t i była o 13,6% wyższa niż w roku poprzednim. Niższa niż w styczniu roku minionego była tylko produkcja ryb wędzonych o 5,7% do 5,51 tys. t, mrożonych filetów z ryb morskich o 6,4% do 3,00 tys. t oraz prezerw rybnych o 14,4% do 1,39 tys. t. Najbardziej zwiększono produkcję całych morskich ryb mrożonych o 74,1% do 2,25 tys. t oraz marynat o 35,1% do 7,67 tys. t.

 


Tagi:
źródło: