39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

w dniach 27 czerwca – 1 lipca br. w Rzymie odbyła się 39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO).

39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

W sesji uczestniczyły 123 delegacje państw członkowskich KKŻ FAO/WHO (w tym Polska, reprezentowana przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), a także przedstawiciele Unii Europejskiej i jej państw członkowskich (Komisja Europejska, Prezydencja Rady UE), reprezentanci 38 międzynarodowych rządowych i pozarządowych organizacji.
 

Uroczystego otwarcia sesji dokonał Dyrektor Genralny FAO, Pan Jose Graziano da Silva witając wszystkich delegatów, a w szczególności przedstawicieli nowych państw członkowskich KKŻ FAO/WHO tj. Sudanu Południowego i San Marino.
 

KKŻ FAO/WHO podczas obrad ostatecznie zatwierdziła ponad 30 nowych oraz zrewidowanych norm i tekstów związanych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności opracowanych przez Komitety KKŻ FAO/WHO od ostatniej sesji w 2015 r. w tym m.in.:

 • Kodeks praktyki dla Ryb i Produktów Rybnych,
 • Plany pobierania próbek w normach dla ryb i produktów rybnych,
 • Wytyczne dla kontroli nietyfoidalnych serotypów Salmonella spp. w mięsie wołowym i wieprzowym,
 • Wytyczne dla wdrożenia ogólnych zasad higieny żywności w odniesieniu do kontroli pasożytów w żywności,
 • Dodatkowe lub zrewidowane referencyjne wartości odżywczych NRVs dla celów znakowania w Wytycznych znakowania wartością odżywczą,
 • Metody analiz w Normie dla preparatów dla niemowląt oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • Zasady i wytyczne w zakresie wymiany informacji pomiędzy państwami w celu ułatwienia importu oraz eksportu żywności,
 • Rewizję zasad i wytycznych w zakresie wymiany informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa żywności,
 • Rewizję wytycznych w sprawie wymiany informacji pomiędzy państwami w przypadku odrzucenia żywności importowanej,
 • Maksymalny dopuszczalny poziom zanieczyszczeń łuskanego ryżu nieorganicznym arsenem,
 • Rewizję Kodeksu praktyki w celu zapobiegania i redukcji zanieczyszczenia zbóż mykotoksynami.
 • KKŻ FAO/WHO zatwierdziła również propozycje podjęcia nowych prac m.in.: 
  - Opracowanie normy dla świeżych daktyli,
  - Opracowanie wytycznych dla kontroli histaminy w rybach i produktach rybnych,
  - Opracowanie wytycznych dla znakowania opakowań niedetalicznych żywności,
  - Opracowanie wytycznych dla żywności „terapeutycznej” gotowej do spożycia (RUTF – Ready To Use   Therapeutic Foods)
  - Rewizję Ogólnych zasad higieny żywności wraz z załącznikiem HACCP,
  - Rewizję Kodeksu praktyki higienicznej świeżych owoców i warzyw.

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO zauważając pilną potrzebę podjęcia działań w odniesieniu do walki z opornością mikrobiologiczną (AMR) zatwierdziła powołanie Międzyrządowej Grupy Zadaniowej ad Hoc ds. AMR, skierowała prośbę o doradztwo naukowe FAO i WHO w tym obszarze, a także podkreśliła potrzebę stałego informowania KKŻ FAO/WHO przez organizacje macierzyste o wszelkich działaniach z zakresu szkoleń i budowania potencjału w obszarze AMR. Międzyrządowa Grupa Zadaniowa ad Hoc ds. AMR będzie goszczona przez Republikę Korei Południowej.
 

W światle ukończenia prac standaryzacyjnych przez Komitet KKŻ FAO/WHO ds. Ryb i Produktów Rybnych, goszczony przez Norwegię, KKŻ FAO/WHO podjęła decyzję o zawieszeniu prac Komitetu sine die, do czasu pojawienia się nowych zagadnień i problemów wymagających wznowienia prac komitetu.
 

Sesja była również okazją do premiery nowej publikacji KKŻ FAO/WHO mającej na celu promowanie prac Kodeksu „Understanding Codex”Tagi:
źródło: