Informacja o ustaleniach kontroli IJHARS w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków na rynkach hurtowych

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec podmiotów wprowadzających do obrotu ww. produkty niespełniające wymagań jakości handlowej prowadzone są postępowania administracyjne, których konsekwencją będą sankcje przewidziane prawem.

Informacja o ustaleniach kontroli IJHARS w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków na rynkach hurtowych
Data kontroli: 16 maja 2024 r.

Miejsce kontroli:

Rynki hurtowe w: Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie (we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną).

Zakres kontroli:

Jakość handlowa, w tym znakowanie - 73 partii, o łącznej masie 41 159,1 kg pomidorów, ogórków, sałaty, młodej kapusty, truskawek oraz ziemniaków.

Liczba podmiotów skontrolowanych – 17.

Ustalenia:

Nieprawidłowości stwierdzono w 10 podmiotach, dotyczyły głównie znakowania produktów krajowych i zagranicznych.

Wymagania jakościowe zakwestionowano w przypadku 1 partii pomidorów koktajlowych cherry (Hiszpania), z uwagi na objawy zepsucia - widoczne objawy pleśni.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie znakowania, w tym:
  • całkowity brak oznakowania, np. truskawki z Grecji, kapusta z Macedonii, ziemniaki z Rumunii,
  • brak cech identyfikacyjnych pakującego/wysyłającego, np. pomidor gałązka z Holandii,
  • brak oznakowania w języku polskim, tj. truskawki z Grecji, ziemniaki z Grecji,
  • brak kodu identyfikującego partię, tj. ziemniaki z Hiszpanii.


Tagi:
źródło: