Kontrola sprzedaży „okazjonalnej”

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości produktów oferowanych w lokalach gastronomicznych otwieranych sezonowo w miejscowościach turystycznych oraz w punktach sprzedaży oferujących wyroby regionalne.

Kontrola sprzedaży „okazjonalnej”
Skontrolowano 37 podmiotów (25 lokali gastronomicznych i 12 punktów sprzedaży detalicznej), z czego w 70,3% stwierdzono nieprawidłowości. Sprawdzono jakość handlową (głównie oznakowanie) m.in.: serów (w tym oznakowanych jako „oscypki”), miodów, lodów i dań gotowych.

Cechy jakościowe

Oceną organoleptyczną objęto 4 partie produktów, a parametry fizykochemiczne sprawdzono w 1 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Znakowanie

Zweryfikowano poprawność oznakowania 101 partii, z czego 62 zakwestionowano (61,4%). Nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
  • Braku obowiązkowych informacji (pełnej nazwy produktu, wykazu składników, producenta) dla produktów oferowanych do sprzedaży luzem (w tym w lokalach gastronomicznych).
  • Stosowania nazwy nieadekwatnej do składu produktu („waniliowo-czekoladowe” dla lodów zawierających jedynie aromaty i kakao, „lemoniada” dla napoju zawierającego tylko aromat i kwas cytrynowy).
  • Podania nazwy miodu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  • Bezprawnego stosowania nazwy „oscypek” lub logo Chronionego Oznaczenia Geograficznego.
  • Umieszczenia w oznakowaniu wyrobów cukierniczych informacji (słownych i graficznych) sugerujących, że pochodzą z konkretnej miejscowości, podczas gdy były w niej tylko konfekcjonowane, a ich produkcja odbywała się w innej miejscowości.
  • Niewłaściwego podawania wykazu składników (np. nieuwzględnienia w nim wszystkich składników, w tym wchodzących w skład składnika złożonego).
  • Podawania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości.
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

Dodatkowo w punkatch gastronomicznych kontrolą objęto 17 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pod kątem poprawności użytkowania oraz posiadanej dokumentacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 


Tagi:
źródło: