Nowe przepisy odnośnie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw

7 września 2018 roku weszła wżycie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany do ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a także do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Nowe przepisy odnośnie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw
Najważniejszą zmianą dla rynku świeżych owoców i warzyw, wprowadzoną w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, jest zaostrzenie sankcji karnych a dokładnie możliwość nakładania przez inspektów IJHARS kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnej.
 
Kary pieniężne dotyczyć będą takich przewinień jak:
 
- uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania lub transportowania tych artykułów,
 
- wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej,
 
- odmowa okazania dokumentów towarzyszących danej partii owoców i warzyw lub niezamieszczanie w tych dokumentach odpowiednich informacji,
 
- wprowadzanie  ponownie do obrotu owoców i warzyw wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 543/2011, lub odnośnie do których nie podjęto środków wynikających z tego orzeczenia,
 
- zmianę sposobu zabezpieczeń, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 
- nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w określonym terminie.
 
Jednocześnie uchylono grzywny za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej oraz za udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów.
 
Kary pieniężne nałożone na handlowców prowadzących obrót owocami i warzywami niespełniającymi wymagań dotyczących jakości handlowej będą wyższe niż dotychczasowe mandaty karne. Warto jednak podkreślić, że kary pieniężne są od wielu lat stosowane w odniesieniu do innych artykułów rolno-spożywczych.
 
Nowe przepisy dają ponadto możliwości stosowania przez inspektorów WIJHARS Imiennego okresowego upoważnienia do kontroli.
 
Przedmiotowa zmiana ułatwi przede wszystkim prowadzenie kontroli handlowców, których dane identyfikujące nie są znane inspektorom WIJHARS i nie są przedstawiane w miejscu sprzedaży (np. na giełdach hurtowych).
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!