Zakończenie okresów przejściowych w rolnictwie ekologicznym

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformowała o zakończonych okresach przejściowych w rolnictwie ekologicznym.

Zakończenie okresów przejściowych w rolnictwie ekologicznym

Z dniem 31 grudnia 2013 r. dobiegły końca okresy przejściowe, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. UE L 250 z 18.9.2008, s.1, ze zm.), dotyczące wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym. Powyższe dotyczy następujących odstępstw:

  • trzymania bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich istniejących przed dniem 24 sierpnia 2000 r. (odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • zmiany warunków w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt (odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).

W związku z powyższym przestają obowiązywać formularze wniosków F-11/BRE-07-IR-01 oraz F-18/BRE-07-IR-01 o udzielenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego, o których mowa w ww. przepisach.

W 2013 r. wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali łącznie 40 decyzji zezwalających oraz 3 decyzje odmowne w związku z wnioskami o wydanie zgody na zastosowanie wspomnianych odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego, złożonymi przez producentów prowadzących działalność w rolnictwie ekologicznym, w tym:

  • 39 decyzji zezwalających oraz 3 decyzje odmowne dotyczące trzymania bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich wybudowanych przed 24 sierpnia
    2000 r. oraz
  • 1 pozwolenie na odstępstwo związane ze zmianą warunków w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt.

Ograniczeniu podlega także liczba substancji dopuszczonych do stosowania w celu tradycyjnego dekoracyjnego barwienia skorup jaj. Od dnia 1 stycznia 2014 r. nie można wykorzystywać w tym celu tlenków i wodorotlenków żelaza w postaci syntetycznej. Formularz wniosku F-4/BRE-07-IR-01 o zezwolenie na ww. barwienie skorup jaj, kierowany przez zainteresowane podmioty do wojewódzkiego inspektora JHARS, nie ulega zmianie.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!