Program „Zero tolerancji” (30.09-27.10.2014)

W dniach 30 września - 27 października 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 379 kontroli w rzeźniach, 611 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 35 w chłodniach składowych, 308 w punktach skupu zwierząt, 149 u pośredników w handlu zwierzętami, 396 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 898 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2776 kontroli.

Program „Zero tolerancji” (30.09-27.10.2014)

Program „Zero tolerancji”

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 30 września – 27 października 2014r. kontroli ujawniono 13 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami, wprowadzania do obrotu mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz transportu zwierząt. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 30 września – 27 października 2014r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 8 kar pieniężnych na łączną sumę 8 270 zł (nałożenie kolejnych 3 jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii.
 
W związku z powyższym w okresie 30 września – 27 października 2014r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 48 kar pieniężnych na łączną sumę 169 900 zł, nałożenie 30 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 60 mandatów na łączną kwotę 14 900 zł;
  • 9 spraw przekazano do organów ścigania;
  • wydano 11 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 5 kolejnych jest w toku;
  • w stosunku do 5 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie (uchylenie kolejnego jest w toku);
  • 2 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii.

 Tagi:
źródło: