Rosyjskie restrykcje wywozowe dla Unii Europejskiej

Zgodnie z otrzymanym pismem władz rosyjskich skierowanego do Komisji Europejskiej, od dnia 27 czerwca 2014 roku właściwe władze Federacji Rosyjskiej wprowadziły zakaz wywozu następujących surowców mięsnych otrzymanych od bydła: trimming, skrawki mięsne, błona mięśniowa (mięśniówka), mięsno-kostne subprodukty spożywcze.

Rosyjskie restrykcje wywozowe dla Unii Europejskiej
Powodem wprowadzonego zakazu były stwierdzone przez władze rosyjskie przypadki zafałszowań mięsa wołowego mięsem wieprzowym oraz próby nielegalnego wwozu wieprzowiny na rynek Federacji Rosyjskiej.
 
Zakaz dotyczy wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie powyższe produkty zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej należy rozumieć następująco:
  • trimming (mięso bez kości z różnych części tuszy, otrzymane przy oddzielaniu dużych fragmentów półfabrykatów i/lub produktów z mięsa),
  • skrawki mięsne (subprodukt spożywczy w postaci skrawków tkanki mięśniowej, tłuszczowej, łącznej, otrzymanych przy obróbce tusz lub półtusz, a także mięsa łbów i ścinków mięsa z ozorów),
  • błona mięśniowa (mięśniówka) (warstwy mięśniowej przewodupokarmowego),
  • mięsno-kostne subprodukty spożywcze (spożywcze subprodukty składające się z tkanki mięśniowej, tłuszczowej, łącznej i kostnej).
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!