| Autor: redakcja1

Pożyczka na spłatę nieuregulowanych należności budżetowych. Uwaga na ważne terminy

Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, prowadzący gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, mogli w 2016 r. ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe.

Pożyczka na spłatę nieuregulowanych należności budżetowych. Uwaga na ważne terminy
Pomoc polegała na udzieleniu na okres maksymalnie 10 lat nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Wypłata pożyczki realizowana jest w dwóch ratach: pierwsza została wypłacona wszystkim osobom, z którymi zawarto umowy o udzielenie pożyczki, natomiast drugą ratę przekazano pożyczkobiorcom, którzy w 2016 r. udokumentowali spłatę należności w wysokości środków wypłaconych w ramach I raty pożyczki.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. z pożyczki skorzystało 1 805 producentów rolnych, którym wypłacono łącznie 92 183 tys. zł.

Zgodnie z trybem wynikającym z § 5 ust. 4 umowy pożyczki, pożyczkobiorca jest zobowiązany do udokumentowania spłaty nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach II raty pożyczki w terminie jednego miesiąca od dnia wypłacenia tej raty.  

Aktualnie ARiMR prowadzi czynności wyjaśniające brak udokumentowania przez beneficjentów w terminie wynikającym z umowy spłaty pełnej kwoty należności.  

Pozostała część pożyczkobiorców powinna udokumentować I ratę pożyczki do dnia 30 kwietnia 2017 r. i dla tych podmiotów II rata pożyczki zostanie wypłacona w terminie do dnia 20 września 2017 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!