| Autor: redakcja

Efektywne nawożenie kukurydzy

Najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr – potencjał plonotwórczy kukurydzy jest zdecydowanie wyższy od możliwości plonotwórczych typowych zbóż. Przy starannej agrotechnice w warunkach klimatycznych naszego kraju można uzyskać plon ziarna przekraczający 15t/ha.

Efektywne nawożenie kukurydzy
Pole kukurydzy Foto: Gospodarz.pl/DK
Jednak wiele czynników ogranicza jego wykorzystanie. Są to zarówno czynniki środowiskowe, jak i agrotechniczne. Bardzo ważne są zabiegi uprawowe, obsada roślin czy gospodarka wodna. Jednym z kluczowych działań, decydujących o powodzeniu w tej uprawie jest nawożenie azotem. Racjonalna gospodarka tym pierwiastkiem pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących plonów. 
 
Podstawą dobrego plonowania kukurydzy jest odpowiednie nawożenie azotem i optymalne wykorzystanie tego pierwiastka. Roślinie tej należy stworzyć komfortowe warunki, by efektywnie mogła korzystać z azotu zarówno zawartego w glebie, jak i pochodzącego z nawozów. Przy omawianiu zagadnień związanych z pobieraniem azotu, nie można pominąć kwestii związanych z odżywieniem plantacji fosforem, potasem, magnezem, siarką, borem i cynkiem, gdyż pierwiastki te kształtują dynamikę pobierania azotu z gleby. Są niezwykle istotne od samego początku wegetacji, aż do fazy dojrzałości wodnej ziarniaków. 
 
Stała dostępność azotu jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozwoju kukurydzy.  
Typowym symptomem deficytu tego składnika jest zmiana zabarwienia liści z barwy ciemozielonej, na zdecydowanie jaśniejszą. Brak azotu prowadzi do zahamowania tempa wzrostu łodygi, radykalnego jej skrócenia, co jest przyczyną skarlenia całej plantacji. Dlatego  bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniej dawki azotu, pamiętając, iż opóźnienie jej zastosowania może skutkować większą zawartością wody w zbieranym plonie. 
 
Aby ustalić potrzeby pokarmowe kukurydzy, a tym samym dawkę nawozów azotowych, należy wykonać analizę w oparciu o zawartość przyswajalnych form azotu w glebie oraz wielkości spodziewanych plonów. Standardowo oszacowaną wielkość dawki dzieli się na dwie części. 50-70% zadaje się przedsiewnie, a pozostałą pogłównie, najczęściej w stadium 4-go liścia właściwego tak, by azot był dostępny dla roślin w okresie największego zapotrzebowania. Wielu plantatorów ogranicza się jednak  tylko do nawożenia przedsiewnego.


Tagi:
źródło: