| Autor: redakcja1

Prognoza globalnych zbiorów kukurydzy

W sezonie 2022/2023 światowe zbiory kukurydzy (według USDA) prawdopodobnie wyniosą 1,18 mld ton i będą o 3% niższe niż w poprzednim sezonie.

Prognoza globalnych zbiorów kukurydzy
Spadek zbiorów kukurydzy oczekiwany jest przede wszystkim: w Ukrainie o 29% do 30 mln ton, Unii Europejskiej o 15,5% do 60 mln ton, USA o 5% do blisko 365 mln ton i Rosji o 1,5% do 15 mln ton oraz u największego importera tego ziarna, czyli w Chinach o 1% do 271 mln ton. Wyższe zbiory są prognozowane m.in. w Brazylii o 9% do 126 mln ton, Argentynie o 4% do 55 mln ton i RPA o 6% do 17 mln ton.

Sytuacja podażowo-popytowa na rynku kukurydzy w sezonie 2022/2023 będzie prawdopodobnie napięta, pomimo oczekiwanego spadku światowego zużycia tego ziarna o 1% do 1 185 mln ton, gdyż podaż zboża na głównych rynkach eksporterskich będzie ograniczona. Jednocześnie zapasy na koniec sezonu 2022/2023 mogą ulec spadkowi o 2% do 307 mln ton.

Według danych ARiMR uzyskanych z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w Polsce w 2022 r. całkowita powierzchnia uprawy kukurydzy wynosi blisko 1,9 mln ha, a więc więcej o 8% niż 2021 r.

Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Ocenia się, że obszar uprawy kukurydzy na ziarno pod zbiory w 2022 r. może być wyższy o 18% od ubiegłorocznego i wynieść blisko 1,2 mln ha. Najbliższe tygodnie zadecydują o plonach i zbiorach tego zboża, które dotychczas oceniano na poziomie wiekszym niż przed rokiem.


 


Tagi:
źródło: