| Autor: redakcja1

Zagraniczny handel kukurydzą

Dobre zbiory kukurydzy w Polsce w 2020 r. przyczyniły się do zwiększenia możliwości wysyłki tego zboża.

Zagraniczny handel kukurydzą
W sezonie 2020/2021 poza granicę kraju wyeksportowano ponad 1,9 mln ton ziarna kukurydzy w odniesieniu do 1,4 mln ton w sezonie 2019/2020, czyli więcej o 37%. Przychody otrzymane z wywozu kukurydzy w sezonie 2020/2021 wyniosły 396 mln EUR i były o 47,5% wyższe niż w poprzednim sezonie.

Eksport kukurydzy odbywał się głównie do krajów UE, tj. 89% eksportu tego ziarna – 1,7 mln ton. Podobnie jak w latach wcześniejszych, najwięcej kukurydz, a zatem 1,1 mln ton i 55% eksportu dostarczono do Niemiec. W minionym sezonie stosunkowo dużo kukurydzy wysłano do Niderlandów - 416 tys. ton i 21% i Danii - 95 tys. ton i 5%. Do krajów spoza UE najwięcej kukurydzy dostarczono do Wielkiej Brytanii – 170 tys. ton i 9% eksportu.

Wolumen importu ziarna kukurydzy do Polski w sezonie 2020/2021 był wyższy o 5% i wyniósł 355 tys. ton. Najwięcej kukurydzy przywieziono ze Słowacji - 146 tys. ton i 41% zakupu tego zboża, a także z Węgier - 59 tys. ton i 17%, Argentyny - 54 tys. ton i 15% oraz Czech - 48 tys. ton i 14%. Wydatki poniesione na zakup ziarna kukurydzy zwiększyły się o 13% do 168 mln EUR.

Wolumen salda handlu zagranicznego kukurydzą w sezonie 2020/2021 ukształtował się na po-ziomie około 1,6 mln ton wobec 1,1 mln ton w po-przednim sezonie. Wartościowe saldo handlu za-granicznego zwiększyło się o 90%, do 228 mln EUR.


 


Tagi:
źródło: