| Autor: redakcja1

Minister Klimatu i Środowiska w sprawie szkód łowieckich i nadzoru nad KŁ przez Starostwa

Odnosząc się do postulatu objęcia nadzoru nad kołami łowieckimi przez właściwych terytorialnie starostów w pierwszej kolejności Minister Klimatu i Środowiska zaznacza, że organy te odpowiadają jedynie za wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.

Minister Klimatu i Środowiska w sprawie szkód łowieckich i nadzoru nad KŁ przez Starostwa
Obwody łowieckie leśne wydzierżawia właściwy terytorialnie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W związku z powyższym nadzór starosty nad kołami łowieckim mógłby w praktyce dotyczyć części obwodów łowieckich. Ponadto rozszerzanie kompetencji starosty w zakresie łowiectwa wymagałoby analizy możliwości realizowania nowych zadań w praktyce z uwagi konieczność zaangażowania dodatkowych etatów i środków finansowych na ten cel. Jak podkreśla resort klimatu obecnie nie ma możliwości realizacji proponowanych zmian przepisów.
 
Dodatkowo zwraca uwagę, że zgodnie z § 98 ust. 1 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r., nadzór nad kołami łowieckimi mającymi siedzibę na terenie danego okręgu należy do kompetencji zarządów okręgowych. Natomiast nadzór nad zarządami okręgowymi sprawuje na podstawie art. 32a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.)  Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. W przypadku problemów z szacowaniem szkód lub z realizacją przez koła łowieckie innych obowiązków wynikających z ww. ustawy, osoby poszkodowane powinny zwracać się bezpośrednio do właściwych zarządów okręgowych celem podjęcia działań nadzorczych, a w przypadku braku podjęcia takich działań przez zarząd okręgowy – do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.
 
Jednocześnie resort podkreśla, że zmiany przepisów mające na celu umożliwienie dochodzenia swoich roszczeń przez rolników w sytuacji braku realizacji obowiązku szacowania szkód przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, powinny zostać rozważone przy nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie.


Tagi:
źródło: