| Autor: redakcja1

Zatrzymano sprawców kilkudziesięciu wykroczeń

Niemal 40 zarzutów prawdopodobnie usłyszą dwaj mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, którzy organizowali rajdy po lasach Nadleśnictwa Piotrków (RDLP w Łodzi).

Zatrzymano sprawców kilkudziesięciu wykroczeń
Mężczyźni od listopada 2017 r. wielokrotnie organizowali rajdy quadami po lasach. Straż Leśna rejestrowała ich „wyczyny” za pomocą monitoringu, jednak  brak tablic rejestracyjnych uniemożliwiał identyfikację i zatrzymanie sprawców wykroczeń. Liczne zasadzki prowadzone przez pracowników Straży Leśnej i policję przez kilka miesięcy nie przynosiły efektów.
Do czasu, gdyż gromadzony materiał dowodowy, a także współpraca pomiędzy służbami, pozwolił na ujęcie rajdowcówPrawdopodobnie odpowiedzą oni na blisko 40 zarzutów za wykroczenia popełnione od listopada 2017 r.
Poza koniecznością naprawy wyrządzonych szkód, czyli uszkodzonych dróg leśnych i urządzeń melioracyjnych, grożą im grzywny o łącznej wartości ok. 20 tys. zł.
Przypominamy, iż wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest zabronionym, często lasy są także monitorowane, np. na terenie Nadleśnictwa Piotrków. Uczestnicy tego typu, nielegalnych rajdów nie tylko zagrażają przyrodzie, ale także stanowią zagrożenie dla innych osób wypoczywających w lesie.
W ciągu ubiegłego roku strażnicy leśni zarejestrowali ponad 40 tys. przypadków bezprawnego korzystania z lasu. To wzrost o ponad 5 tys. w porównaniu do 2016 r. Wśród przypadków nielegalnego korzystania z lasu duży odsetek stanowiły te związane z bezprawnymi wjazdami do lasu.
Jazda po lesie jest zabroniona nie tylko w ustawie o lasach (art. 29), ale jest także naruszeniem art. 161. kodeksu wykroczeń, za taki czyn grozi grzywna.


Tagi:
źródło: