41. Sesja FAO

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w dniach 23-24 czerwca 2019 r. w Rzymie, uczestniczył w 41. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

41. Sesja FAO
Konferencja jest naczelnym organem FAO składającym się z państw członkowskich oraz UE. Głównymi tematami aktualnej sesji były m.in.: wybór nowego Dyrektora Generalnego, wybór nowych członków Rady FAO oraz jej Niezależnego Przewodniczącego Rady, strategia i program działania organizacji, uchwalenie budżetu i wysokości składek oraz przegląd stanu żywności i rolnictwa.
 
23 czerwca 2019 r. wybrano nowego Dyrektora Generalnego FAO, którym został Qu Dongyu, aktualny wiceminister rolnictwa i obszarów wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej.
 
Nasza sesja jest poświęcona jednemu z kluczowych wyzwań współczesności – migracji i próbom zmierzenia się z tym wyzwaniem przez rolnictwo i obszary wiejskie – podkreślił polski minister podczas swojego wystąpienia.

Wskazał na znaczenie poszanowania zasobów przyrody, zrównoważonego wykorzystania zasobów i harmonijnej współpracy międzynarodowej. Zwrócił uwagę, że zarówno Polska, jak i inne kraje Unii Europejskiej postrzegają migracje i wynikające z nich wyzwania dla rolnictwa i obszarów wiejskich jako jedno z kluczowych wyzwań współczesności, uważając, że rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska migracji powinno odbyć się poprzez eliminację podstawowych przyczyn tego zjawiska. Podkreślił przy tym, że realizowane w ramach współpracy rozwojowej projekty nie mogą być wdrażane bez poszanowania lokalnej kultury, tradycji i wartości:
 
– Polska pragnie zdecydowanie podkreślić, że pomoc rozwojowa w krajach rozwijających się nie może wykorzystywać biedy i ubóstwa, nie może być uzależniona od przyjmowania przez te narody nieakceptowanych, sprzecznych z lokalną tradycją działań takich jak filozofia Gender, aborcja czy przymusowa sterylizacja – powiedział minister.

Minister zwrócił również uwagę, że dostęp do żywności jest warunkiem niezależności ekonomicznej i politycznej:
 
– Bez żywności nie ma wolności i suwerenności. Polska, kraj, który przez lata był doświadczany okupacją i dominacją silniejszych sąsiadów może szczególnie wie, co to jest niewola i brak politycznej suwerenności – zaakcentował szef polskiego resortu rolnictwa.
 
Polska jest gotowa wesprzeć działania państw afrykańskich  m.in. wiedzą ekspercką zdobytą w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich (np. programu LEADER), jak również w zakresie wdrażania reform rolnych, w tym opracowywania strategii, kształtowaniu prawa w sektorze rolnym, szczególnie w odniesieniu do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji, także tworzenia warunków dla wspólnych inwestycji i eliminacji barier w dostępie do rynku, takich jak konflikty zbrojne, przemoc i korupcja – zadeklarował przedstawiciel Polski.
 
Minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas swojej wizyty spotkał się z prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Gilbertem F. Houngbo.
 
Polska została przyjęta do IFAD w 2019 r. Aktualnie członkostwo jest w trakcie procesu ratyfikacji po stronie polskiej. IFAD to wyspecjalizowana agenda ONZ, która zajmuje się wsparciem finansowym dla krajów rozwijających się w celu zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawy warunków żywnościowych i zwiększenia produkcji żywności. Podczas spotkania omawiano przede  wszystkim zaangażowanie IFAD w realizację Agendy 2030 i możliwości wykorzystania polskich doświadczeń, wiedzy eksperckiej oraz produktów i usług w ramach prac i projektów prowadzonych przez tę organizację.


Tagi:
źródło: