Konferencja pt. „Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie”

Podsekretarz stanu Andrzej Butra uczestniczył w zorganizowanej przez Agencję Rynku Rolnego konferencji pt. „Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie” z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej: dyrektora DG Agri Klausa Dietera Borchardta i przedstawiciela Działu Promocji Produktów Rolnych Emanuela Jankowskiego.

Konferencja pt. „Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie”


Wiceminister podkreślił, że wobec liberalizacji handlu produktami rolno-żywnościowymi należy podejmować działania wspierające konkurencyjność, przede wszystkim poprzez budowanie trwałych powiązań handlowych, tak aby ugruntować pozycję polskich produktów rolnych na rynku wspólnotowym oraz wybranych strategicznych rynkach światowych. „Ważne jest także zdobywanie nowych, dalekich rynków. Temu celowi ma służyć szeroko rozumiana promocja” – powiedział wiceminister Butra.


Spotkanie poprowadził prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik. Konferencja dotyczyła działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez organizacje branżowe z udziałem ARR w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Podczas konferencji omówione zostały bariery ograniczające wykorzystanie możliwości realizacji kampanii promocyjnych i informacyjnych w ramach programów dofinansowanych ze środków UE, a także przesłanki realizacji efektywnej promocji na przykładzie rynku francuskiego. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili natomiast dotychczasowe spostrzeżenia i wnioski KE wynikające z realizacji mechanizmu wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych w ramach kampanii realizowanych na terenie UE i krajów trzecich, jak również propozycje zmian w polityce promocyjnej UE.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!