M. Sawicki: Źródłem kryzysu embargo i niewystarczająca interwencja ze strony KE

- Źródło kryzysu nie jest w Warszawie. Kryzys rozpoczął się w 2008 roku, a pogłębiło go rosyjskie embargo – powiedział Marek Sawicki na konferencji, która odbyła się bezpośrednio po spotkaniu z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych.

M. Sawicki: Źródłem kryzysu embargo i niewystarczająca interwencja ze strony KE

- Wracamy do koncepcji powołania Komisji Trójstronnej w obszarze rolnictwa – poinformował szef resortu dodając, że – powinni znaleźć się w niej rolnicy, przetwórcy i członkowie rządu z zaangażowanych w te sprawy resortów.

Priorytetami płatności bezpośrednie i PROW

Minister zwrócił uwagę, że najważniejszymi obecnie zadaniami są: przyspieszenie wydatkowania płatności bezpośrednich, jak najszybsze wdrożenie nowego systemu tych płatności oraz nowego PROW.

- To w tych unijnych mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej są środki finansowe dla rolników, a nie na ulicach, protestach czy blokadach – podkreślił minister Sawicki, który jednocześnie wysoko ocenił aktywność organizacji i związków rolniczych w procesie konsultacji programów i aktów prawnych przygotowywanych przez resort rolnictwa.

Minister rolnictwa przypomniał, że od 31 lipca ubiegłego roku zwracał uwagę Komisji Europejskiej, że embargo rosyjskie dotyka Polskę podwójnie, w sposób bezpośredni i pośredni. Podkreślił przy tym, że ubiegłoroczny wzrost produkcji na poziomie około 15% nie był w stanie zrekompensować strat spowodowanych spadkiem cen praktycznie na wszystkich rynkach rolnych.

- Mianem „cudu nad Wisłą” mogę natomiast określić w tej sytuacji wzrost eksportu na poziomie 5-6% - powiedział minister Sawicki.

Walka o dopłaty do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny

Szef resortu rolnictwa poinformował również, że podczas ostatniego posiedzenia unijnej rady ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa, która miała miejsce 26 stycznia br., wielu ministrów pytało na co jeszcze czeka Komisja Europejska, co się jeszcze musi wydarzyć, aby organ ten podjął konkretne kroki, jak wprowadzenie dopłat do prywatnego przechowalnictwa i dopłaty eksportowe.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: