Minister Sawicki spotkał się z przedstawicielami branży mleczarskiej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się w dniu 4 grudnia br. z przedstawicielami największych producentów z branży mleczarskiej oraz z przedstawicielami związków zawodowych.

Minister Sawicki spotkał się z przedstawicielami branży mleczarskiej

Tematem spotkania było omówienie możliwości spełnienia postulatów stawianych podczas protestu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dotyczyły one przywrócenia uboju rytualnego i dopłat do kar za przekroczenie limitu kwot mlecznych. Podczas spotkania szef resortu rolnictwa poinformował, że w Trybunale Konstytucyjnym jest rozstrzygana konstytucyjność zakazu uboju rytualnego i odniesienie się do tej kwestii będzie możliwe po wydaniu wyroku. Natomiast dopłaty do kar z budżetu krajowego są sprzeczne z prawem unijnym. Minister podkreślił, że liczy na porozumienie wewnątrz UE w sprawie zniesienia kar za ostatni rok kwotowania lub obniżenia wskaźnika tłuszczowego.

Minister Sawicki zaapelował do branży mleczarskiej o konsolidację w sektorze przetwórstwa, większą odpowiedzialność za wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego zwłaszcza w okresie zmniejszenia koniunktury i wypracowanie wspólnej oferty sprzedażowej na rynki eksportowe. Minister zaprosił również producentów do aktywniejszego udziału w misjach handlowych organizowanych przez MRiRW.Tagi:
źródło: