Mleko i ASF tematami dyskusji na Radzie Ministrów rolnictwa UE

W dniu 17 lutego br. minister Stanisław Kalemba uczestniczył w Radzie ministrów rolnictwa UE. Polski minister zgłosił pod obrady dwa istotne dla nas punkty: jeden dotyczący sytuacji na rynku mleka i potrzeby podjęcia odpowiednich działań na rok przed zniesieniem kwot mlecznych w UE. Drugi ważny wniosek Polski i Litwy dotyczył sytuacji na rynku wieprzowiny w UE – wobec wykrycia przypadków wirusa ASF (afrykański pomór świń) u dzików, w pobliżu granic z Białorusią na terenie Litwy i w ostatnim czasie również na terenie Polski.

Mleko i ASF tematami dyskusji na Radzie Ministrów rolnictwa UE
Obradom Rady, odbywającym się po raz pierwszy w tym roku, przewodniczyła Grecja. Podczas dwugodzinnej debaty na temat obecnej sytuacji na rynku mleka oraz przewidywanych działań po zniesieniu kwot mlecznych, wielu ministrów rolnictwa zgłosiło potrzebę zredukowania kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych w 2013 r. – jako wyraz przygotowywania się producentów mleka do nowych wyzwań po zniesieniu kwotowania mleka. Korzystne warunki cenowe, rosnący popyt na rynku globalnym na artykuły mleczarskie oraz procesy restrukturyzacji sektora spowodowały zwiększenie produkcji mleka w UE i przekroczenie w wielu krajach UE istniejących kwot dostaw mleka na rynek. Liczni ministrowie rolnictwa wnioskowali do Komisji Europejskiej o korektę współczynnika tłuszczowego, tak by nie nakładać na rolników dotkliwych kar za przekroczenie kwot. W odpowiedzi komisarz Dacian Ciolos podkreślił potrzebę stosowania przyjętych zasad do końca okresu (marzec 2015 r.), w tym sankcji za przekroczenie kwot i zaproponował przeniesienie dalszej dyskusji na ten temat na SCA (Specjalny Komitet Rolny) Ministrowie.

Ministrowie wyrazili również obawy co do sytuacji na rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych, dostrzegając brak wystarczających instrumentów do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na tym rynku.

W opinii Polski - siatka bezpieczeństwa w postaci interwencji publicznej dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku bez urealnienia cen interwencyjnych oraz z nieobowiązkowymi dopłatami do przechowywania przetworów mlecznych jest niewystarczająca – powiedział Kalemba.

Polska będzie popierać działania w celu utrzymania produkcji mleka na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania po wygaśnięciu kwot mlecznych. Wielu ministrów również prezentowało podobny pogląd.


Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!