Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat.

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa
To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej

I.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników:

  • Zasiłek opiekuńczy na dzieci.

  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS.

  • Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

II.     Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników:

1.     Pokrycie przez państwo składek na ZUS.

2.     Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS.

3.     Dofinansowanie zatrudnienia.

4.     Uelastycznienie czasu pracy.

5.     Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

6.     Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

7.     Podatek od nieruchomości.

8.     Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.

9.   Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

10. Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług.

11. Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych.

12.     Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!