Następna stacja meteorologiczna monitoruje suszę

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski uczestniczył wczoraj w uroczystym otwarciu stacji meteorologicznej we wsi Rumian w powiecie działdowskim. Stacja ta monitoruje zjawiska pogodowe na terenie gminy. Przede wszystkim ilości opadów, temperaturę i siłę wiatru.

Następna stacja meteorologiczna monitoruje suszę
Maszt i urządzenia pomiarowe stanęły w Rumianie nieopodal Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego. Lokalizacja stacji w tym miejscu poprzedzona była wieloma badaniami i testami, które jednoznacznie potwierdziły, że jest najbardziej miarodajne.
 
Samowystarczalna, zasilana energią odnawialną stacja już działa i przesyła informacje bezpośrednio do Instytutu Badawczego w Puławach. Dane ze stacji będą wykorzystywane również w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce.
 
Sekretarz stanu przypomniał, że na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 
Instytut ten wskazuje obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.
 
- Susza rolnicza w Polsce notowana jest dziś wśród trzech upraw: zbóż jarych, krzewów owocowych i truskawek – poinformował Zbigniew Babalski.
 
Otwarta wczoraj stacja meteorologiczna powstała dzięki zaangażowaniu władz gminy Rybno oraz okolicznych rolników. Fundusze na jej realizację pochodziły z budżetu gminy, natomiast całoroczne utrzymanie i konserwację stacji bierze na siebie Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.
 
Nowa stacja będzie  służyć przede wszystkim rolnikom, którzy ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, ponoszą straty w swoich gospodarstwach rolnych.


Tagi:
źródło: