O problemach w sektorze ziemniaka w MRiRW

W dniu 22 lutego br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami producentów ziemniaka, jednostek naukowo-badawczych oraz hodowców. W spotkaniu uczestniczyli także podsekretarz stanu Ewa Lech oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski.

O problemach w sektorze ziemniaka w MRiRW

W trakcie spotkania omówione zostały najważniejsze problemy, z jakimi borykają się obecnie producenci ziemniaka, w tym utrudnienia w wysyłce ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ograniczenia te wynikają z występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka – choroby wywoływanej przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus podlegającą w Unii Europejskiej obowiązkowi zwalczania. Przedstawiciele producentów podkreślili, iż są one szczególnie uciążliwe w przypadku wysyłki do tych państw młodych ziemniaków. Poruszony został także problem wystąpienia w Polsce innej groźnej choroby ziemniaka – śluzaka.

Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, iż zależy mu na zapewnieniu konkurencyjności polskich produktów rolnych na rynku Unii Europejskiej. Ustalono, iż resort rolnictwa podejmie działania na rzecz rozwiązania zgłaszanych problemów dotyczących istniejących barier w dostępie dla polskich ziemniaków do rynków pozostałych państw członkowskich. Szczegółowej analizie poddane zostaną także wszystkie pozostałe postulaty zgłoszone przez uczestników spotkania, mające przede wszystkim na celu ograniczenie występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Określone zostały także zasady dalszej współpracy w tej sprawie, w tym zaplanowane zostało kolejne spotkanie.Tagi:
źródło: