Podział kwot połowowych na Morzu Bałtyckim w 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 728 specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających armatorów do prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim w 2015 r.

Podział kwot połowowych na Morzu Bałtyckim w 2015 r.

Kwoty połowowe w 2015 roku

Kwotę połowową:
- dorsza - otrzymali armatorzy 595 statków rybackich,
- śledzia zachodniego – otrzymali armatorzy 68 statków rybackich,
- śledzia centralnego – otrzymali armatorzy 376 statków rybackich,
- szprota – otrzymali armatorzy 166 statków rybackich,
- łososia – otrzymali armatorzy 92 statków rybackich,
- gładzicy otrzymało 708 statków rybackich.
 
Minister dokonał podziału tych kwot zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U.  Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.). Armatorom polskich statków rybackich zostały wydane decyzje administracyjne - specjalne zezwolenia połowowe - uprawniające do prowadzenia w tym roku połowów.

Polska posiada na rok 2015 do odłowienia na Morzu Bałtyckim ogólne kwoty połowowe następujących gatunków limitowanych: dorsza, śledzia, szprota, łososia oraz gładzicy ustalone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1221/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2015 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 43/2014 i (UE) nr 1180/2013.
 
Podstawę prawną podziału ogólnych kwot połowowych dla polskich armatorów statków rybackich na Morzu Bałtyckim stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: