Polski Ład dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

– Projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym ma przywrócić godność rolnika, godność rodzinnym gospodarstwom rolnym. Głównym jego celem jest wsparcie małych i średnich gospodarstw – mówił w sobotę minister Grzegorz Puda podczas debaty "Polski Ład. Od pola do stołu" w Balicach.

Polski Ład dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
Minister, wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, uczestniczył w debacie dotyczącej polskiego rolnictwa. Spotkanie zorganizowano w Instytucie Zootechniki w podkrakowskich Balicach. Jego celem było zaprezentowanie najważniejszych założeń Polskiego Ładu w kontekście polskiego rolnictwa.
 
Główne założenia Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
 
Minister Grzegorz Puda przedstawił najważniejsze elementy, które w ramach rządowego programu „Polski Ład” służyły wspieraniu rolnictwa i rozwojowi obszarów wiejskich:
 • wyższe dopłaty do paliwa dla rolników,
 • uwolnienie rolniczego handlu detalicznego,
 • ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych,
 • więcej środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
 • Kodeks rolny,
 • e-okienko dla rolnika,
 • Centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi,
 • cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”,
 • satelitarny system monitoringu upraw rolniczych.
Więcej środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
 
Minister podkreślił, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla rolnictwa udało się wynegocjować 10 mld zł. Poza dotychczasowymi instrumentami UE wspierającymi rozwój polskiej wsi, takimi jak Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności, będą to dodatkowe środki, które trafią na polską wieś trafią.
 
Ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych
 
Szef resortu rolnictwa podkreślił, że jednym z najważniejszych punktów jest przygotowywana ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych.
 
– To ustawa, która tak naprawdę ma przywrócić godność rolnika, godność rodzinnym gospodarstwo rolnym, po to, aby rolnicy mogli czuć się bezpiecznie, aby byli przekonani o tym, że ich działalność w terenach wiejskich przynosi efekty nie tylko im, ich rodzinom, ale również wszystkim Polakom i wszystkim konsumentom – podkreślił Grzegorz Puda.
 
– Jeżeli podsumujemy wszystkie korzyści, jakie płyną z ustawy, można stwierdzić, że prawie 100 proc. gospodarstw rolnych skorzysta ze zmian, które będą wprowadzane – dodał minister.
 
Będą to korzyści: podatkowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, związane z dziedziczeniem, dot. wsparcia klęskowego, dot. gwarancji wypłaty wynagrodzenia za płody rolne.
 
Projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym jeszcze w czerwcu zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych.
 
Zwiększenie stawki dopłaty do 110 zł/1 ha
 
Minister poinformował także o pracach nad zwiększeniem stawki dopłaty do paliwa rolniczego Przeprowadzone zostaną prace legislacyjne w zakresie podwyższenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, tak aby projektowane zmiany stawek weszły w życie już od 1 stycznia 2022 r.
 
Cyfryzacja
 
Ważnym elementem planowanych zmian jest cyfryzacja, o której mowa w kilku puntach programu. Będzie ona dotyczyła m.in. stworzenia jednego miejsca do składania przez rolników e-wniosków – tj. e-okienko.
W planach jest także opracowanie:
 • nowego narzędzia informatycznego umożliwiającego przegląd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zarządzanych przez KOWR, do użytku publicznego i wewnętrznego. Będzie to Centralnego System Informatyczny Zasobu Państwowej Ziemi;
 • cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, który możliwi mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw;
 • satelitarnego systemu monitoringu upraw rolniczych, który pozwoli administracji oraz rolnikom indywidualnym m.in. na: bieżący monitoring, dostarczanie informacji o potencjalnych zagrożeniach, dostarczanie informacji o stratach w produkcji roślinnej.
Emerytura rolnicza
 
Podczas spotkania w Balicach przedstawiono też plany dotyczące zmiany podejścia do przejścia na emeryturę rolniczą. Minister przypomniał, że obecnie rolnik, który chce przejść na emeryturę, musi zdać swoje gospodarstwo.

– Chcemy to zmienić, chcemy, by rolnik, który przechodzi na emeryturę, miał takie samo prawo jak osoba, która nie prowadzi działalności rolniczej, czyli przechodząc na emeryturę będzie mógł dalej pracować – powiedział minister.
 


Tagi:
źródło: